ISIN RSMIPZE93249 CFI kod ESVUFR Tiker MIPZAS3241
FISN MIP ZRENJANIN/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 30161
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 30,161,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)