ISIN RSPPLAE62194 CFI kod ESVUFR Tiker PPLAAK2194
FISN POTISJE PR. LIV/SH VTG FPD RSD1128
Valuta RSD Ukupno emitovano 180292
Nominalna vrednost jedne hartije 1,128.00 Ukupna nominalna vrednost 203,369,376.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)