ISIN RSMPROE69384 CFI kod ESVUFR Tiker MPROAK9384
FISN MLINPRODUKT/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 124433
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 124,433,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)