ISIN RSPTSME01236 CFI kod ESVUFR Tiker PTSMAK1236
FISN PUTEVI SM/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 167975
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 83,987,500.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)