ISIN RSMLBCE90180 CFI kod ESVTFR Tiker MLBCAK0182
FISN MLIN BCR/SH VTG FPD RSTD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 3561
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 3,561,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Postoji ograničenje na raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)