ISIN RSSMARE56186 CFI kod ESVUFR Tiker SMARAK6188
FISN SU-MARKETI/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 36085
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 36,085,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)