ISIN RSMBSNE18423 CFI kod ESVUFR Tiker MBSNAK8423
FISN MALA BOSNA/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 128411
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 128,411,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)