ISIN RSLJUTE77997 CFI kod ESVUFR Tiker LJUTAK7997
FISN LJUTOVO LJT/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 101731
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 101,731,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)