ISIN RSTZSUE74714 CFI kod ESVUFR Tiker TZSUAK4714
FISN TRŽNICA SU/SH VTG FPD RSD1900
Valuta RSD Ukupno emitovano 39400
Nominalna vrednost jedne hartije 1,900.00 Ukupna nominalna vrednost 74,860,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)