ISIN RSPLTHE82942 CFI kod ESVUFR Tiker PLTHAS2944
FISN POLET PDD/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 314347
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 314,347,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)