ISIN RSMNOPE11724 CFI kod ESVUFR Tiker MNOPAK1726
FISN FEROMONT OPREMA/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 32201
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 32,201,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)