ISIN RSTRVPE75639 CFI kod ESVUFR Tiker TRVPAK5631
FISN TRIVIT-PEK/SH VTG FPD RSD1200
Valuta RSD Ukupno emitovano 52126
Nominalna vrednost jedne hartije 1,200.00 Ukupna nominalna vrednost 62,551,200.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)