ISIN RSGRBTE81778 CFI kod ESVUFR Tiker GRBTAK1778
FISN GRMEČ BT/SH VTG FPD RSD600
Valuta RSD Ukupno emitovano 2040
Nominalna vrednost jedne hartije 600.00 Ukupna nominalna vrednost 1,224,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)