ISIN RSAGRZE42241 CFI kod ESVUFR Tiker AGRZAK2241
FISN AGROŽIV ŽITIŠTE/SH VTG FPD RSD3880
Valuta RSD Ukupno emitovano 209664
Nominalna vrednost jedne hartije 3,880.00 Ukupna nominalna vrednost 813,496,320.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)