ISIN RSTHSME20084 CFI kod ESVUFR Tiker THSMAK0084
FISN TEHNOHEMIJA SM/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 34110
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 34,110,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)