ISIN RSSMBRE13375 CFI kod ESVUFR Tiker SMBRAK3375
FISN SOMBOR.NOVINE/SH VTG FPD RSD5100
Valuta RSD Ukupno emitovano 470
Nominalna vrednost jedne hartije 5,100.00 Ukupna nominalna vrednost 2,397,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)