ISIN RSSNPRE15741 CFI kod ESVUFR Tiker SNPRAS5743
FISN SENTA-PROMET TP/SH VTG FPD RSD300
Valuta RSD Ukupno emitovano 64350
Nominalna vrednost jedne hartije 300.00 Ukupna nominalna vrednost 19,305,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)