ISIN RSBSMBE76954 CFI kod ESVUFR Tiker BSMBAK6954
FISN BETONJERKA SO/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 239882
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 119,941,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)