ISIN RSFAMPE70717 CFI kod ESVUFR Tiker FAMPAK0717
FISN FAMPHARM/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 234244
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 234,244,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)