ISIN RSMDEXE13429 CFI kod ESVUFR Tiker MDEXAK3421
FISN MD EX/SH VTG FPD RSD157
Valuta RSD Ukupno emitovano 34381
Nominalna vrednost jedne hartije 157.00 Ukupna nominalna vrednost 5,397,817.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)