ISIN RSZGRUE43130 CFI kod ESVUFR Tiker ZGRUAK3132
FISN ZLATIBORGRADNJA/SH VTG FPD RSD1
Valuta RSD Ukupno emitovano 4694000
Nominalna vrednost jedne hartije 1.00 Ukupna nominalna vrednost 4,694,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)