ISIN RSZMUEE21702 CFI kod ESVUFR Tiker ZMUEAK1702
FISN ZLATIBOR MERMER/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 82327
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 82,327,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)