ISIN RSBIGBE47396 CFI kod ESVUFR Tiker BIGBAK7396
FISN GD BIGZ/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 559548
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 279,774,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)