ISIN RSKLSRE60031 CFI kod ESVUFR Tiker KLSRAK0031
FISN KLUZ-SREM/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 26299
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 26,299,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)