ISIN RSJSENE77031 CFI kod ESVUFR Tiker JSENAK7031
FISN JASEN/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 59428
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 59,428,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)