ISIN RSKVKBE88206 CFI kod ESVUFR Tiker KVKBAK8206
FISN KOSOVOVINO/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 92802
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 92,802,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)