ISIN RSAGFBE91376 CFI kod ESVUFR Tiker AGFBAK1376
FISN AGRAR FRUIT/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 125293
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 125,293,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)