ISIN RSKFOZE07572 CFI kod ESVUFR Tiker KFOZAS7572
FISN KOFENIKS-OZELEN/SH VTG FPD RSD200
Valuta RSD Ukupno emitovano 7725
Nominalna vrednost jedne hartije 200.00 Ukupna nominalna vrednost 1,545,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)