ISIN RSSARZE68449 CFI kod ESVUFR Tiker SARZAK8449
FISN ŠARANSKI RIBNJ/SH VTG FPD RSD100
Valuta RSD Ukupno emitovano 277913
Nominalna vrednost jedne hartije 100.00 Ukupna nominalna vrednost 27,791,300.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)