ISIN RSRNRDE35630 CFI kod ESVUFR Tiker RNRDAK5630
FISN REČ NARODA/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 2116
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 1,058,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)