ISIN RSIMRTE58027 CFI kod ESVUFR Tiker IMRTAK8027
FISN M.T.I.E.IMTEL/SH VTG FPD RSD890
Valuta RSD Ukupno emitovano 69300
Nominalna vrednost jedne hartije 890.00 Ukupna nominalna vrednost 61,677,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)