Statistički prikaz vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Matični broj Naziv izdavaoca


Izdavalac (matični broj) ISIN
1. OKTOBAR AD SOMBOR-U STEČAJU (08072523) RSPOSOE61666
3 BANKA AD NOVI SAD (08761132) RSOPINE22109
4. JULI CRVENKA (08156336) RSCJULE35751
5. OKTOBAR (08072566) RSPETOE17972
7. JULI A.D.BEOGRAD (07025335) RSSEJUE23600  |  RSSEJUE64786
8. OKTOBAR A.D. (07163789) RSOSMIE27518
A.D. BRATSTVO PREŠEVO (07241305) RSBRATE53986
A.D. G.M. ĆELE KULA NIŠ (07133561) RSKUNIE86086
A.D. GRADITELJ LESKOVAC-U STEČ (07331347) RSGRLEE99169
A.D. MEDELA VRBAS (08155950) RSMEDLE07301
A.D. SU-MARKETI (08236500) RSSMARE56186
A.D. TAMNAVAPUT UB-U STEČAJU (07291582) RSTAMNE36193
A.D. VALJAONICA BAKRA (07606273) RSVBSEE87204
A.D. ZA M.T.I.E. IMTEL-U STEČ. (20208783) RSIMRTE58027
A.D.KOMPANIJA FIDELINKA- U STE (08022542) RSFIDLE91425
ABC BROKER (20425512) RSABCCE23433
ABC FOOD AD RUSKI KRSTUR U ST. (08004692) RSPMRKE45846
AD ATELJE (08119830) RSATLJE73063
AD CUBI NAPREDAK-U PRIN.LIKV. (08005800) RSCUBIE96863
AD ŽITOPROMET ZAJEČAR (07201788) RSZTZAE76419
AD ALEKSA ŠANTIĆ-U STEČAJU (08166978) RSALSAE69252
AD AUTO KUĆA RADE KONČAR (07418159) RSRADKE21590
AD AUTOKORAN (06947018) RSAKORE29111
AD BAČKA SIVAC (08134901) RSBACSE62536
AD BIP BEOGRAD U STEČAJU (07013710) RSBIPBE05999
AD CRNA TRAVA (07105487) RSCRTRE29491
AD DINARA GRADNJA (20065311) RSDNGRE24694
AD DRAGAN MARKOVIĆ-U STEČAJU (07042442) RSDRMAE52971
AD ENIM SMEDEREVO (08790922) RSPANBE72389
AD FAB.PUMPI JASTREBAC U ST. (07133871) RSJASNE31143