CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI
ČLAN MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (Centralni registar) zasniva svoje poslovanje na međunarodnim standardima. Ovo je potvrđeno članstvom Centralnog registra u međunarodnim organizacijama ANNA (Association of National Numbering Agencies) i ECSDA (European CSD Association).

Međunarodna organizacija ANNA predstavlja skup svih međunarodno priznatih nacionalnih agencija koje su ovlašćene za dodelu CFI koda (Classification of Financial Instruments) i ISIN oznaka (International Securities Identification Number) svim emitovanim hartijama od vrednosti na svojoj teritoriji.

Svaki član međunarodne organizacije ANNA postaje istovremeno i njen akcionar, tako da i Centralni registar dobija u vlasništvo jednu akciju pomenute organizacije kao i svi drugi njeni članovi.

Članstvo Centralnog registra u ANNI je potvrđeno na Skupštini ove organizacije koja je održana 3. i 4. juna 2004. godine u Oslu, Norveška.

Kao punopravnom članu međunarodne organizacije ANNA, Centralnom registru je dodeljen jedinstveni identifikacioni prefiks za našu državu po kojem se sve hartije od vrednosti emitovane na teritoriji Srbije razlikuju od svih drugih hartija od vrednosti na inostranom tržištu.

20. januara 2006. godine, Centralni registar je postao članica evropske organizacije ECSDA (European Central Securities Depository Association), čije su članice Centralni registri zemalja Evropske Unije.

Centralni registar kao članica pomenutih međunarodnih organizacija, svoje poslovanje vodi isključivo na osnovu međunarodnih principa i merila koji važe u međunarodnom okruženju.