Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8196  
Obaveštenja na dan 12. okt 2018.
Obaveštenje o izvršenom ispisu o roku dospeća glavnice za VI emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca PAPIR KONFEKS d.o.o. Beograd
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca MIROČ a.d. Kladovo
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RUDNIK KOVIN AD KOVIN
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "JUGOHRANIVA" Beograd
 
Obaveštenja na dan 10. okt 2018.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca OTP BANKA SRBIJA a.d. Novi Sad
Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara NAPREDAK AD STARA PAZOVA
Prinudni otkup akcija izdavaoca AKCIONARSKO DRUŠTVO BOBIJA LJUBOVIJA
 
Obaveštenja na dan 09. okt 2018.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOZARA AD BANATSKO VELIKO SELO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INTERSERVIS AD FUTOG
Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara PODUNAVLJE AD ČELAREVO