Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 84 % 0 % 1 % 1 % 0 %

Obaveštenja

1 - 10 od 12832  
Obaveštenja na dan 02. jun 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUGA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VINO ŽUPA AD ALEKSANDROVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BB TRADE AD ŽITIŠTE
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PEKARSKA INDUSTRIJA A.D. PANČEVO
 
Obaveštenja na dan 01. jun 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VAGAR AD FUTOG
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca DEDINJE AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PREDUZEĆE IVAN MILUTINOVIĆ PIM AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KSC PINKI ZEMUN AD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMPANIJA RATKO MITROVIĆ AD NOVI SAD
Obaveštenje o ispisu FI-pravo na sticanje udela izdavaoca INSTITUT ZA POJAS I PUT