Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 80 % 0 % 1 % 0 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7913  
Obaveštenja na dan 16. mar 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća poslednjeg kupona i glavnice za XX emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL INŽENJERING DOO NOVI SAD
Izmena ponude za preuzimanje akcija izdavaoca SUNCE fabrika ulja i biljnih masti a.d. Sombor
 
Obaveštenja na dan 15. mar 2018.
Obaveštenje o ispisu i upisu hartija od vrednosti izdavaoca "BATAGON ENERGY" AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 14. mar 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 14.03.2018. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IV anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac
 
Obaveštenja na dan 13. mar 2018.
X emisija korporativnih obveznica izdavaoca „PORD" d.o.o. Beograd
Prinudni otkup akcija izdavaoca ZAVOD ZA ZAVARIVANJE a.d. Beograd
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca VD DUNAV a.d. Bačka Palanka
 
Obaveštenja na dan 12. mar 2018.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PPT-FUD" a.d. Brus-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 08. mar 2018.
Obaveštenje o odlaganju vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca FKL AD TEMERIN