Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10159  
Obaveštenja na dan 12. avg 2020.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 12.08.2020. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD SUBOTICA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ENS AD NOVI SAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SLOGA AD ALEKSANDROVAC - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
 
Obaveštenja na dan 11. avg 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SLOBODNA ZONA PIROT
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca GP PLANUM AD ZEMUN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GP PLANUM AD ZEMUN
Prinudni otkup akcija izdavaoca GALENIKA a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 10. avg 2020.
Obaveštenje o odlaganju Skupštine akcionara izdavaoca BETONJERKA AD SOMBOR
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca SJAJ U TAMI a.d. Beograd