Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7353  
Obaveštenja na dan 02. dec 2016.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "KERAMIKA-HOLDING" Beograd
 
Obaveštenja na dan 01. dec 2016.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 01.12.2016. godine
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PLANINKA a.d. Kuršumlija
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća II kupona za V emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca APV POKRAJINSKA VLADA
 
Obaveštenja na dan 30. nov 2016.
XXIII emisija korporativnih obveznica izdavaoca „GRADITELJ-BEOGRAD" a.d. Beograd
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PODUNAVLJE a.d. Čelarevo
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca MEDIA-PRINT iz Kruševca
 
Obaveštenja na dan 29. nov 2016.
Promena nominalne vrednosti akcija izdavaoca BEOZAŠTITA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 28. nov 2016.
Isplata dividende izdavaoca ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. Beograd