Statistički prikaz vlasništva registrovanih preduzeća u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti- Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

Obaveštenja na dan 22. okt 2014.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 22.10.2014. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća poslednjeg (II) kupona i glavnice za XXIV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BH CHEMICAL INDUSTRY DOO BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 21. okt 2014.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 21.10.2014. godine
Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća IV kupona za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD
Promena nominalne vrednosti akcija izdavaoca "Industrija mašina i traktora" a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 20. okt 2014.
Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca KON TIKI DOO BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 17. okt 2014.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VI kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca EPOCH DOO BEOGRAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona za XXVII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BH CHEMICAL INDUSTRY DOO BEOGRAD
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca SRBIJA a.d. Kraljevo
 
Obaveštenja na dan 16. okt 2014.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 16.10.2014. godine
Javne nabavke