Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 80 % 0 % 1 % 0 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7892  
Obaveštenja na dan 23. feb 2018.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca 7. JULI SIRIG
 
Obaveštenja na dan 21. feb 2018.
Prinudni otkup akcija izdavaoca DUVAN a.d. Subotica
 
Obaveštenja na dan 20. feb 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 20.02.2018. godine
 
Obaveštenja na dan 14. feb 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 14.02.2018. godine
 
Obaveštenja na dan 12. feb 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VIII anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća III anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AGROSEME AD SREMSKA MITROVICA-U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 09. feb 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 09.02.2018. godine
Obaveštenje o zameni akcija izdavaoca „FINTEL ENERGIJA“ AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 07. feb 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 07.02.2018. godine