Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7149  
Obaveštenja na dan 30. jun 2016.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 30.06.2016. godine
Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za CXV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BH CHEMICAL INDUSTRY DOO BEOGRAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice za V emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BUSINESS SUPPORT COMPANY DOO Beograd
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca NOVA PEŠČARA a.d. Deliblato
Prinudni otkup akcija izdavaoca AIK BANKA a.d. Beograd
Obaveštenje članovima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
 
Obaveštenja na dan 29. jun 2016.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice za XII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BUSINESS SUPPORT COMPANY DOO Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice za VIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BUSINESS SUPPORT COMPANY DOO Beograd
Obaveštenje članovima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice za IX emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BUSINESS SUPPORT COMPANY DOO Beograd