Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 6764  
Obaveštenja na dan 25. nov 2015.
V emisija korporativnih obveznica izdavaoca „BUSINESS SUPPORT COMPANY" d.o.o. Beograd
VI emisija korporativnih obveznica izdavaoca „BUSINESS SUPPORT COMPANY" d.o.o. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona za I emisiju serije B dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za XCVIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BH CHEMICAL INDUSTRY DOO BEOGRAD
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca ŽITOPRODUKT a.d. Kragujevac
 
Obaveštenja na dan 24. nov 2015.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BEOHEMIJA d.o.o. Beograd
XVII emisija korporativnih obveznica izdavaoca „BEOHEMIJA" d.o.o. Beograd
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca EROZIJA a.d. Valjevo
Obaveštenje članovima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća IX kupona za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca NORDVIK d.o.o. Beograd