Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 12197  
Obaveštenja na dan 29. sep 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KVALITET AD NIŠ
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
 
Obaveštenja na dan 28. sep 2022.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 28.09.2022. godine
Nacrt Odluke o promeni pravne forme izdavaoca STARI TAMIŠ AD PANČEVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD TEHNOGRADNJA ZRENJANIN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca STARI TAMIŠ AD PANČEVO
 
Obaveštenja na dan 27. sep 2022.
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 26. sep 2022.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VIII kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
Prinudni otkup akcija izdavaoca GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD