Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7489  
Obaveštenja na dan 17. mar 2017.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FKL AD TEMERIN
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PARAĆINKA a.d. Paraćin
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca CVEĆAR PERPER AD LESKOVAC u stečaju
 
Obaveštenja na dan 16. mar 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 16.03.2017. godine
Obaveštenje o zameni akcija izdavaoca INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 15. mar 2017.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca BANATSKI DESPOTOVAC a.d. Banatski Despotovac
Prinudni otkup akcija izdavaoca KOMPANIJA VOJVODINAPUT a.d. Subotica
 
Obaveštenja na dan 10. mar 2017.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca LIVNICA LJIG,BEOGRAD
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca KOPMPANIJA TAKOVO a.d. Gornji Milanovac
 
Obaveštenja na dan 09. mar 2017.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca UKRAS a.d. Novi Pazar