Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9574  
Obaveštenja na dan 28. feb 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DDOR GARANT AD BEOGRAD
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca VICTORIA GROUP AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 27. feb 2020.
Obaveštenje o isplati prve serije SDS 1 2020 amortizacionih obveznica, radi regulisanja javnog duga po osnovu neisplaćene devizne štednje građana
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HUP BALKAN AD BEOGRAD U LIKVIDACIJI
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca RDP B92 AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 26. feb 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca WVP AD ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU NOVI SAD
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca GOŠA FSO AD SIMIĆEVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VATROSERVIS AD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 24. feb 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SLOGA KAĆ AD KAĆ