Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 9429  
Obaveštenja na dan 02. dec 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INEX LORIS AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 29. nov 2019.
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca DNEVNIK a.d. Novi Sad
Prinudni otkup akcija izdavaoca PD EROZIJA a.d. Valjevo
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca BORA KEČIĆ-ATP a.d. Obrenovac
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NIŠ-EKSPRES AD NIŠ
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca IGM 5.oktobar a.d. Srpska Crnja
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca JUGOELEKTRO AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca VATROSPREM a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IZOLIR AD ZRENJANIN
 
Obaveštenja na dan 28. nov 2019.
Prinudni otkup akcija izdavaoca HEMPRO a.d. Beograd