Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

11 - 20 od 8972  
Obaveštenja na dan 13. jun 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ZVEZDA FILM AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PALISAD AD ZLATIBOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PUPIN TELECOM AD BEOGRAD
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca "CENTROPROJEKT-AIK" a.d. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PIONIR" Arilje
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EROZIJA AD VLADIČIN HAN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ĐERDAP TURIST AD KLADOVO
 
Obaveštenja na dan 12. jun 2019.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca KAČAREVO a.d. Kačarevo
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO AD VALJEVO
 
Obaveštenja na dan 11. jun 2019.
Prinudni otkup akcija izdavaoca ELEKTROMONT a.d. Novi Sad