Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 80 % 0 % 1 % 0 % 6 %

Obaveštenja

11 - 20 od 7860  
Obaveštenja na dan 04. jan 2018.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD
Prinudni otkup akcija izdavaoca DOŽA ĐERĐ a.d. Bačka Topola
 
Obaveštenja na dan 29. dec 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća VI kupona za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "NOVI ELIND" Valjevo
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "AMER ELEKTRO" Kruševac
Obaveštenje o ispusu akcija izdavaoca "HOTEL PLANA" a.d. Velika Plana-u stečaju
Prinudni otkup akcija izdavaoca BUDUĆNOST a.d. Bačka Palanka
 
Obaveštenja na dan 27. dec 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 27.12.2017. godine
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AS NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRAD-u likvidaciji