Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
14 % 1 % 82 % 0 % 1 % 1 % 1 %

Obaveštenja

11 - 20 od 13677  
Obaveštenja na dan 20. jun 2024.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TRGOBANAT AD BELA CRKVA
Obaveštenje o održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca „WVP“ AD ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU NOVI SAD
Promena nominalne vrednosti akcija izdavaoca „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ ADO
Obaveštenje o Izveštaju sa održane Skupštine akcionara izdavaoca „PHILIP MORRIS OPERATIONS“ AD NIŠ
Obaveštenje o Izveštaju sa održane Skupštine akcionara izdavaoca GTE AD BEOGRAD
Obaveštenje o Izveštaju sa održane Skupštine akcionara izdavaoca FSU AD BEOGRAD
Obaveštenje o Izveštaju sa održane Skupštine akcionara izdavaoca SIGMA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 19. jun 2024.
Obaveštenje o održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o Izveštaju sa održane Skupštine akcionara izdavaoca ZIMPA AD UB