Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

11 - 20 od 10650  
Obaveštenja na dan 13. apr 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ERSTE BANK AD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 12. apr 2021.
Ispravka podataka o izdavanju XXXII emisije korporativnih obveznica izdavaoca „GRADITELJ-BEOGRAD" a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VOJVODINA AD NOVI SAD
Obaveštenje o otkazivanju Skupštine akcionara izdavaoca VOJVODINA AD NOVI SAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AD RGP VRDNIK VRDNIK
 
Obaveštenja na dan 09. apr 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOPREVOZ AD KRUŠEVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING AD BEOGRAD
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca VAGAR AD FUTOG
 
Obaveštenja na dan 08. apr 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca USLUGA AD BAČKA TOPOLA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN