Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 76 % 0 % 1 % 1 % 8 %

Obaveštenja

11 - 20 od 8109  
Obaveštenja na dan 10. avg 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IX kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "SRBOLEK" a.d. Beograd-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 09. avg 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ BEOGRAD AD
Obaveštenje o poništenju akcija u posedu akcionara za izdavaoca IMLEK AD
 
Obaveštenja na dan 08. avg 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 08.08.2018. godine
 
Obaveštenja na dan 06. avg 2018.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca BAT VRANJE a.d. Vranje
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona za VIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca TEHNOPLUS Beograd
Obaveštenje o održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca HALKBANK AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 03. avg 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca GOŠA MONTAŽA a.d. Beograd