Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 9325  
Obaveštenja na dan 16. okt 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 16.10.2019. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NIŠ EKSPRES AD NIŠ
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PD ZGOP AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA AD BEOGRAD
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca LESKODRVO A.D. LESKOVAC
 
Obaveštenja na dan 15. okt 2019.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NOVOGRADNJA - RUMA AD RUMA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AD CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINE NOVI SAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „BG EXPORT“ AD BEOGRAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
 
Obaveštenja na dan 14. okt 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD AUTO KUĆA KOMPRESOR BEOGRAD