Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 12540  
Obaveštenja na dan 24. mar 2023.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca DEDINJE AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca “VEGA IT LAMBDA” DOO NIŠ
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca TP ZAPADNA MORAVA AD TRSTENIK
 
Obaveštenja na dan 23. mar 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DIMNIČAR AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOPREVOZ KRUŠEVAC AD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca USLUGA AD BAČKA TOPOLA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca METALAC HOME MARKET AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EXPOBANK AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD