Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07073186
ISIN: RSEPOPE48678
Naziv: NAPRED RAZVOJ AD NOVI BEOGRAD
JMB: 20767022
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 04. 12. 2018.
Datum zatvaranja: 24. 12. 2018.


Naziv izdavaoca: GZP DOM A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07032234
ISIN: RSGPDOE91356
Naziv: ELITA-COP DOO
JMB: 17373285
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum otvaranja: 27. 11. 2018.
Datum zatvaranja: 17. 12. 2018.


Naziv izdavaoca: VETZAVOD AD SUBOTICA
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08048908
ISIN: RSVEZDE06593
Naziv: VICTORIA GROUP AD BEOGRAD
JMB: 17364723
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 04. 12. 2018.
Datum zatvaranja: 24. 12. 2018.