Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: SEVERTRANS A.D. SOMBOR
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08159246
ISIN: RSSEVEE48986
Naziv: DOO APATINTRANS APATIN
JMB: 08027650
Depozitar HoV: MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD
Datum otvaranja: 13. 06. 2022.
Datum zatvaranja: 04. 07. 2022.