Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: BAT VRANJE AD VRANJE
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07178972
ISIN: RSDIVVE15503
Naziv: BRITISH AMERICAN TOBACCO (SERB
JMB: 2725113
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 02. 04. 2018.
Datum zatvaranja: 23. 04. 2018.


Naziv izdavaoca: DUVANSKA IND. BUJANOVAC
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07179049
ISIN: RSDIBBE29987
Naziv: SREMSKA MLEKARA DOO
JMB: 08013977
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 26. 03. 2018.
Datum zatvaranja: 23. 04. 2018.


Naziv izdavaoca: VODOPRIVREDA ĆUPRIJA AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07166591
ISIN: RSVPCUE42282
Naziv: METALAC COMPANY DOO
JMB: 20303743
Depozitar HoV: ILIRIKA INVESTMENTS A.D
Datum otvaranja: 16. 04. 2018.
Datum zatvaranja: 07. 05. 2018.