Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: EP INDUSTRIJA A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07073224
ISIN: RSEPINE65133
Naziv: NAPRED RAZVOJ AD NOVI BEOGRAD
JMB: 20767022
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 17. 04. 2019.
Datum zatvaranja: 07. 05. 2019.


Naziv izdavaoca: INEX-RADULAŠKA
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07025874
ISIN: RSIRADE42566
Naziv: RADULAŠKA PLUS DOO
JMB: 20105232
Depozitar HoV: INTERCITY BROKER AD
Datum otvaranja: 08. 04. 2019.
Datum zatvaranja: 30. 04. 2019.


Naziv izdavaoca: MINEL - RASTAVLJAČI AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07194366
ISIN: RSMNRSE98207
Naziv: ROYAL HOUSE DOO NOVI BANOVCI
JMB: 20633859
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 17. 04. 2019.
Datum zatvaranja: 31. 05. 2019.


Naziv izdavaoca: NIKOLA TESLA EI AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07011369
ISIN: RSNITSE89499
Naziv: RODIĆ ALEKSANDAR
JMB: 3108974860054
Depozitar HoV: DIL BROKER AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 08. 04. 2019.
Datum zatvaranja: 30. 04. 2019.