Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: GLOBOS OSIGURANJE A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 06936253
ISIN: RSGLOSE12037
Naziv: BRITISH MOTORS D.O.O.BEOGRAD
JMB: 20913002
Depozitar HoV: TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD
Datum otvaranja: 16. 03. 2020.
Datum zatvaranja: 06. 04. 2020.


Naziv izdavaoca: GLOBOS OSIGURANJE A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 06936253
ISIN: RSGLOSE48676
Naziv: BRITISH MOTORS D.O.O.BEOGRAD
JMB: 20913002
Depozitar HoV: TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD
Datum otvaranja: 16. 03. 2020.
Datum zatvaranja: 06. 04. 2020.


Naziv izdavaoca: GLOBOS OSIGURANJE A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 06936253
ISIN: RSGLOSE63444
Naziv: BRITISH MOTORS D.O.O.BEOGRAD
JMB: 20913002
Depozitar HoV: TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD
Datum otvaranja: 16. 03. 2020.
Datum zatvaranja: 06. 04. 2020.


Naziv izdavaoca: POLJOPR.DOBRO ZAJEČAR
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07183402
ISIN: RSPDZAE82743
Naziv: AGROMARKET D.O.O.
JMB: 07593252
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 17. 03. 2020.
Datum zatvaranja: 06. 04. 2020.