Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: AD AUTO KUĆA KOMPRESOR
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07008899
ISIN: RSKOMPE39358
Naziv: TREĆA PETOLETKA DOO
JMB: 20106654
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 13. 09. 2019.
Datum zatvaranja: 03. 10. 2019.


Naziv izdavaoca: DP WORLD AD NOVI SAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08155020
ISIN: RSLKNSE71615
Naziv: P&O PORTS FZE
JMB: 144859
Depozitar HoV: ILIRIKA INVESTMENTS A.D
Datum otvaranja: 13. 09. 2019.
Datum zatvaranja: 03. 10. 2019.


Naziv izdavaoca: EROZIJA A.D. VALJEVO
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07188986
ISIN: RSEROZE62260
Naziv: KOMPANIJA JOVANOVIĆ DOO ŠABAC
JMB: 07658290
Depozitar HoV: MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD
Datum otvaranja: 13. 09. 2019.
Datum zatvaranja: 03. 10. 2019.


Naziv izdavaoca: NIŠ-EKSPRES AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07133731
ISIN: RSNEKSE27489
Naziv: BOKIĆ GOJKO DOO
JMB: 21240125
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 13. 09. 2019.
Datum zatvaranja: 14. 10. 2019.


Naziv izdavaoca: NIŠ-EKSPRES AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07133731
ISIN: RSNEKSE65943
Naziv: BOKIĆ GOJKO DOO
JMB: 21240125
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 13. 09. 2019.
Datum zatvaranja: 14. 10. 2019.