Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: AD SJAJ U TAMI
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07223595
ISIN: RSGRDNE18373
Naziv: AD SJAJ U TAMI
JMB: 07223595
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 11. 08. 2020.
Datum zatvaranja: 31. 08. 2020.


Naziv izdavaoca: NAMA AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07209002
ISIN: RSNAMAE27051
Naziv: NAMA AD BEOGRAD
JMB: 07209002
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 11. 08. 2020.
Datum zatvaranja: 31. 08. 2020.


Naziv izdavaoca: TOPOLA UNIVERZAL AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08060665
ISIN: RSTPLNE25121
Naziv: TOPOLA UNIVERZAL AD
JMB: 08060665
Depozitar HoV: TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD
Datum otvaranja: 01. 07. 2020.
Datum zatvaranja: 16. 10. 2020.