Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: RAVNIŠTE A.D.KRUŠEVAC
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07144229
ISIN: RSRVNKE73646
Naziv: RAVNIŠTE A.D.KRUŠEVAC
JMB: 07144229
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 06. 11. 2019.
Datum zatvaranja: 27. 11. 2019.


Naziv izdavaoca: RUDO ORTOPEDSKO PREDUZEĆE
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07037708
ISIN: RSRUDOE86650
Naziv: RUDO ORTOPEDSKO PREDUZEĆE
JMB: 07037708
Depozitar HoV: KOMERCIJALNA BANKA AD
Datum otvaranja: 08. 10. 2019.
Datum zatvaranja: 21. 11. 2019.