Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: GP ZLATIBOR-GRADNJA A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 17168843
ISIN: RSZLGRE62774
Naziv: GP ZLATIBOR-GRADNJA A.D.
JMB: 17168843
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 11. 05. 2023.
Datum zatvaranja: 14. 06. 2023.


Naziv izdavaoca: GRADITELJ HOLDING A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07176899
ISIN: RSGHADE44526
Naziv: GRADITELJ HOLDING A.D.
JMB: 07176899
Depozitar HoV: MEDIOLANUM INVEST AD
Datum otvaranja: 22. 05. 2023.
Datum zatvaranja: 21. 06. 2023.


Naziv izdavaoca: SOLE E TERRA AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 21121797
ISIN: RSSOLEE77472
Naziv: SOLE E TERRA AD
JMB: 21121797
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 05. 05. 2023.
Datum zatvaranja: 29. 05. 2023.