Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2024. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 373.509.975.00 1223 24.10
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 315.334.854.00 535 20.34
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 176.550.518.00 266 11.39
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 150.979.335.00 120 9.74
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 149.423.452.00 454 9.64
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 128.251.000.00 2058 8.27
7. TEZORO BROKER AD (17417606) 68.871.807.00 323 4.44
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 65.188.446.00 187 4.21
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 48.394.507.00 72 3.12
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 35.576.340.00 378 2.30

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 566.724.725.00 1524 36.56
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 156.602.405.00 68 10.10
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 154.669.868.00 6 9.98
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 149.285.198.00 620 9.63
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 123.693.252.00 161 7.98
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 108.634.877.00 305 7.01
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 74.931.118.00 2371 4.83
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 62.401.402.00 123 4.03
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 60.205.778.00 312 3.88
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 34.505.819.00 94 2.23


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 909.650.000.00 910 87.21
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 119.136.000.00 28 11.42
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.213.200.00 38 1.36

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 401.875.000.00 342 38.53
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 173.091.700.00 161 16.60
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 155.560.000.00 75 14.91
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 118.701.500.00 149 11.38
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 74.095.400.00 115 7.10
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 35.808.000.00 58 3.43
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 24.402.100.00 19 2.34
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 23.350.000.00 20 2.24
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 15.440.500.00 3 1.48
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.550.000.00 7 0.72


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 486.262.008.00 57 61.75
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 223.367.570.80 2 28.36
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 21.144.428.98 48 2.68
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 17.107.341.54 26 2.17
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 13.310.418.00 99 1.69
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 10.609.512.24 2276 1.35
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.336.524.00 78 0.93
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.782.985.94 12 0.35
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.717.000.00 6 0.35
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.066.088.50 12 0.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 389.685.188.77 59 49.48
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 223.367.570.80 2 28.36
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 120.521.598.21 93 15.30
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.257.850.00 6 1.81
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 11.696.618.00 39 1.49
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.918.100.00 13 1.01
7. INTERCITY BROKER AD (17421506) 5.593.928.00 72 0.71
8. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 5.009.144.24 2268 0.64
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.918.253.94 14 0.37
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.855.684.50 25 0.36


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 31.896.291.282.90 29 27.72
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.461.381.913.62 18 17.78
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 15.412.044.220.76 16 13.39
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.050.518.915.30 5 12.21
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.071.735.067.42 23 11.36
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 11.686.691.064.45 5 10.16
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.144.079.948.40 2 2.73
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 2.586.139.527.80 9 2.25
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.494.619.000.00 1 1.30
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 705.157.700.00 1 0.61

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 115.073.223.408.61 112 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.676.962.030.000.00 22 15.29
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.662.956.160.000.00 22 15.16
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.349.374.260.000.00 22 12.30
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.347.217.610.000.00 22 12.28
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.094.542.000.000.00 22 9.98
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 944.316.450.000.00 22 8.61
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 654.736.760.000.00 22 5.97
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 638.800.500.000.00 22 5.82
9. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 420.976.320.000.00 22 3.84
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 288.724.220.000.00 22 2.63

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 10.967.800.000.000.00 383 100.00