Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2020. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 785.021.597.00 139 27.72
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 438.774.558.00 28 15.49
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 416.109.941.00 1544 14.69
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 381.345.619.00 346 13.46
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 312.187.429.00 1680 11.02
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 154.356.677.00 450 5.45
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 130.678.403.00 2667 4.61
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 42.608.174.00 362 1.50
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 39.358.585.00 63 1.39
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 27.161.027.00 19 0.96

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 686.590.563.00 137 24.24
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 396.845.132.00 72 14.01
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 383.348.557.00 381 13.53
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 340.222.677.00 354 12.01
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 237.732.193.00 1529 8.39
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 121.995.803.00 509 4.31
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 115.304.112.00 1208 4.07
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 104.074.848.00 348 3.67
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 84.049.266.00 354 2.97
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 74.366.343.00 143 2.63


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 380.107.876.64 211 34.86
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 239.292.000.00 106 21.95
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 213.405.300.00 1281 19.57
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 108.735.894.00 139 9.97
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 77.930.480.00 61 7.15
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 60.932.200.00 81 5.59
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 9.167.474.00 64 0.84
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 671.400.00 21 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 367.317.515.06 318 33.69
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 249.683.391.60 5 22.90
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 173.144.362.20 129 15.88
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 70.088.334.50 103 6.43
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 58.548.248.88 15 5.37
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 54.811.197.92 1142 5.03
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 43.444.850.34 17 3.98
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 23.048.297.00 27 2.11
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 9.540.664.00 12 0.88
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.244.412.22 34 0.85


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.114.738.299.00 3096 56.66
2. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 456.590.108.56 10 23.21
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 269.205.071.57 2 13.68
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 55.006.333.06 4 2.80
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 22.932.900.00 22 1.17
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 18.190.592.50 72 0.92
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.019.268.36 4 0.46
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.441.779.16 176 0.38
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.594.700.00 230 0.23
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 3.718.478.94 53 0.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 997.996.089.92 908 50.73
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 468.965.308.56 13 23.84
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 235.610.793.96 19 11.98
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 116.220.674.12 2165 5.91
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 43.504.795.00 3 2.21
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 23.236.598.74 112 1.18
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.474.338.00 69 1.09
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 13.656.995.38 100 0.69
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.000.000.06 1 0.51
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.440.991.80 12 0.43


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 53.032.133.874.22 20 27.54
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 29.272.931.229.87 16 15.20
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.394.261.300.00 7 14.23
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 23.489.263.108.96 17 12.20
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.935.305.000.00 1 7.76
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.146.350.159.00 19 6.31
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.095.651.200.00 3 4.20
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 7.882.680.382.92 20 4.09
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 5.295.257.353.17 6 2.75
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 2.723.574.000.00 2 1.41

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 192.566.986.955.99 127 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 251.733.740.000.00 16 25.66
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 173.181.240.000.00 11 17.65
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 145.321.760.000.00 13 14.81
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 103.048.690.000.00 20 10.50
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 71.069.840.000.00 16 7.24
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 69.068.570.000.00 9 7.04
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 53.680.580.000.00 14 5.47
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 39.930.400.000.00 17 4.07
9. EUROBANK A.D. (17171178) 27.741.810.000.00 7 2.83
10. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 26.203.945.600.00 20 2.67

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 955.000.000.000.00 141 97.33
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.800.000.000.00 1 1.00
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.116.000.000.00 1 0.42
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.642.660.000.00 7 0.37
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.606.890.000.00 7 0.37
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.999.995.600.00 1 0.31
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.078.000.000.00 1 0.11
8. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 568.400.000.00 1 0.06
9. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 392.000.000.00 1 0.04