Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2021. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 926.953.804.00 1158 23.03
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 869.673.938.00 458 21.61
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 448.187.386.00 3835 11.14
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 403.795.316.00 2941 10.03
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 317.837.188.00 671 7.90
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 284.657.706.00 479 7.07
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 169.401.629.00 77 4.21
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 150.567.729.00 562 3.74
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 95.083.950.00 600 2.36
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 89.178.053.00 221 2.22

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 901.774.718.00 1549 22.41
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 592.421.403.00 155 14.72
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 566.122.591.00 2517 14.07
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 544.792.371.00 1366 13.54
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 371.392.156.00 94 9.23
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 352.453.688.00 204 8.76
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 161.583.840.00 559 4.01
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 74.198.145.00 256 1.84
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 69.528.424.00 48 1.73
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 53.757.729.00 227 1.34


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.790.009.650.72 1384 83.45
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 245.462.400.00 342 7.34
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 157.107.678.00 299 4.70
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 96.912.458.98 130 2.90
5. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 15.210.321.61 74 0.45
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 14.035.640.00 15 0.42
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.007.000.00 30 0.42
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.500.736.00 279 0.22
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.893.396.00 9 0.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.717.915.878.28 23 51.39
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 401.332.434.51 1348 12.00
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 340.391.328.35 210 10.18
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 195.453.261.57 445 5.85
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 151.562.221.56 62 4.53
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 140.576.191.80 76 4.20
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 124.851.537.85 34 3.73
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 102.553.984.64 95 3.07
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 52.567.220.99 27 1.57
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 24.060.890.40 34 0.72


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.809.183.223.31 25 35.89
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.046.333.040.08 9 20.76
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 606.999.187.49 168 12.04
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 526.648.312.68 967 10.45
5. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 352.565.796.00 86 6.99
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 162.808.741.91 7 3.23
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 149.231.801.54 80 2.96
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 140.552.082.63 104 2.79
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 62.131.527.50 4203 1.23
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 41.118.143.89 24 0.82

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.251.054.692.33 795 44.66
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.154.190.963.40 912 22.90
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 530.689.944.90 11 10.53
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 391.902.617.33 448 7.77
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 119.644.017.57 38 2.37
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 118.321.323.06 608 2.35
7. TEZORO BROKER AD (17417606) 81.987.206.84 9 1.63
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 71.917.886.24 213 1.43
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 64.293.027.28 69 1.28
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 44.553.150.65 33 0.88


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 45.601.658.141.09 40 31.09
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 42.249.318.746.00 21 28.81
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.602.791.500.00 3 6.55
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.987.428.471.13 20 6.13
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.091.610.530.00 8 4.84
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.846.347.338.54 12 4.67
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.418.381.432.86 19 3.01
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.242.291.288.80 4 2.89
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.268.204.693.24 18 2.23
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 2.743.193.511.72 8 1.87

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 146.653.115.203.22 172 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 491.540.950.000.00 28 35.09
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 365.194.400.000.00 34 26.07
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 129.986.320.000.00 28 9.28
4. EUROBANK A.D. (17171178) 128.355.160.000.00 21 9.16
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 94.500.000.000.00 31 6.75
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 91.386.550.000.00 26 6.52
7. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 49.690.771.600.00 48 3.55
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 25.436.620.000.00 21 1.82
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 16.500.000.000.00 4 1.18
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 8.100.000.000.00 2 0.58

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.351.000.000.000.00 195 96.45
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 20.580.000.000.00 9 1.47
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.072.149.600.00 12 0.86
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.637.000.000.00 5 0.62
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.352.000.000.00 4 0.17
6. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 1.911.000.000.00 7 0.14
7. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 1.176.000.000.00 4 0.08
8. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 1.029.000.000.00 4 0.07
9. MOBI BANKA AD (17138669) 993.622.000.00 2 0.07
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 940.000.000.00 1 0.07