Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2019. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 556.494.138.00 1420 35.34
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 432.485.287.00 227 27.46
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 252.432.702.00 2286 16.03
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 53.492.464.00 408 3.40
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 52.627.732.00 8 3.34
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 45.615.679.00 391 2.90
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 40.504.480.00 209 2.57
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.404.847.00 1366 1.99
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 24.720.000.00 1 1.57
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 23.693.947.00 61 1.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 418.853.369.00 221 26.60
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 352.060.723.00 33 22.36
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 209.080.019.00 981 13.28
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 134.698.838.00 250 8.55
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 84.432.800.00 672 5.36
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 81.502.600.00 129 5.18
7. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 73.454.679.00 155 4.66
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 69.317.777.00 505 4.40
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 48.473.210.00 106 3.08
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 31.014.047.00 3884 1.97


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 46.447.900.00 272 43.00
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 30.191.760.00 88 27.95
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 22.115.000.00 39 20.47
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.109.360.00 5 7.51
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.146.224.00 2 1.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 28.538.250.00 95 26.42
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 25.850.054.00 96 23.93
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 20.371.000.00 1 18.86
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.926.100.00 14 8.26
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.510.000.00 68 6.95
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.331.580.00 37 4.94
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.794.500.00 24 2.59
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.312.400.00 35 2.14
9. EUROBANK A.D. (17171178) 1.967.900.00 4 1.82
10. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 1.898.370.00 9 1.76


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 534.774.621.86 8 34.60
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 416.072.642.41 1 26.92
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 309.317.275.68 76 20.01
4. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 115.657.260.15 2 7.48
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 59.669.530.96 1737 3.86
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 52.101.123.39 2 3.37
7. ABC BROKER (20425512) 44.423.849.05 11 2.87
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 9.538.999.31 74 0.62
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.033.000.00 2 0.13
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 793.365.00 1 0.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 558.619.146.28 185 36.15
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 531.741.640.53 4 34.41
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 236.751.934.13 200 15.32
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 57.121.576.40 43 3.70
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 56.302.291.05 406 3.64
6. ABC BROKER (20425512) 44.423.849.05 11 2.87
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 21.076.332.30 114 1.36
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 19.375.965.79 174 1.25
9. JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD (17162128) 2.892.917.16 21 0.19
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.859.409.84 29 0.19


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 22.547.283.285.04 36 18.04
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 19.953.673.242.41 20 15.96
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.521.611.660.00 8 14.02
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.062.418.942.82 14 12.05
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 14.962.806.411.98 13 11.97
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.532.847.484.00 3 10.03
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 6.126.806.046.86 3 4.90
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.680.042.700.54 12 3.74
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.600.491.400.00 3 1.28
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 1.498.863.000.00 2 1.20

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 125.011.976.686.43 145 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 76.600.000.000.00 5 20.37
2. EUROBANK A.D. (17171178) 48.546.100.000.00 9 12.91
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 44.603.060.000.00 5 11.86
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 42.099.350.000.00 5 11.20
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 32.279.550.000.00 10 8.58
6. TELENOR BANKA AD BEOGRAD (17138669) 23.602.740.000.00 9 6.28
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 22.600.000.000.00 5 6.01
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 20.800.000.000.00 7 5.53
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.024.650.000.00 7 5.33
10. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 10.101.970.000.00 8 2.69

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 376.000.000.000.00 101 100.00