Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2021. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 595.483.106.00 192 43.27
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 181.234.834.00 484 13.17
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 154.997.500.00 257 11.26
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 134.858.697.00 1629 9.80
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 82.528.043.00 235 6.00
6. TEZORO BROKER AD (17417606) 57.687.648.00 39 4.19
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 55.276.473.00 1046 4.02
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 35.347.617.00 137 2.57
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 26.942.589.00 106 1.96
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.347.133.00 176 1.55

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 531.542.542.00 84 38.62
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 233.934.748.00 1433 17.00
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 200.819.029.00 55 14.59
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 148.527.622.00 219 10.79
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 61.527.473.00 475 4.47
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 51.095.330.00 42 3.71
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 32.747.509.00 183 2.38
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 23.608.146.00 103 1.72
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 15.188.652.00 1543 1.10
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 13.855.984.00 19 1.01


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 77.901.109.00 1002 74.58
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 11.904.000.00 3 11.40
3. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 7.450.175.00 19 7.13
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.238.236.00 243 5.97
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 486.000.00 9 0.47
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 475.396.00 7 0.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 75.485.903.00 929 72.27
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 11.817.168.00 8 11.31
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 4.889.012.00 228 4.68
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.619.574.00 7 3.47
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.880.085.00 25 2.76
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.999.824.00 23 1.91
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.119.180.00 7 1.07
8. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 849.772.00 12 0.81
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 787.512.00 20 0.75
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 320.170.00 4 0.31


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.788.177.361.63 1 55.65
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.045.772.830.08 1 32.55
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 162.808.741.91 7 5.07
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 90.428.350.00 12 2.81
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 59.415.213.65 34 1.85
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.523.764.03 81 0.58
7. EUROBANK A.D. (17171178) 15.281.868.65 192 0.48
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 12.700.000.00 67 0.40
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.326.819.62 24 0.23
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.715.235.92 13 0.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.798.243.941.63 2 55.97
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 1.048.026.046.55 7 32.62
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 115.698.283.91 9 3.60
4. TEZORO BROKER AD (17417606) 78.916.240.00 5 2.46
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 53.566.768.10 17 1.67
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 52.485.369.85 9 1.63
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 19.271.081.86 68 0.60
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 14.506.057.63 90 0.45
9. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 14.468.981.57 181 0.45
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.093.060.78 26 0.35


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 27.295.031.315.22 23 40.16
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 14.603.932.132.40 10 21.49
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.014.650.000.00 1 7.38
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.429.430.332.54 7 6.52
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.976.832.132.86 15 5.85
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.049.048.610.00 11 4.49
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.232.404.288.80 2 3.28
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 1.504.395.000.00 1 2.21
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.130.028.900.00 2 1.66
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 997.066.109.48 1 1.47

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 67.960.218.006.34 89 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 142.998.490.000.00 13 25.38
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 142.211.190.000.00 8 25.24
3. EUROBANK A.D. (17171178) 83.056.140.000.00 13 14.74
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 64.299.070.000.00 13 11.41
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 58.700.000.000.00 13 10.42
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 28.629.650.000.00 10 5.08
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 14.505.460.000.00 12 2.57
8. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 13.510.500.000.00 14 2.40
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 8.100.000.000.00 2 1.44
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 7.500.000.000.00 2 1.33

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 550.000.000.000.00 86 97.60
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.860.000.000.00 3 1.22
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.205.000.000.00 3 0.39
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.176.000.000.00 2 0.21
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 1.104.500.000.00 1 0.20
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 940.000.000.00 1 0.17
7. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 539.000.000.00 2 0.10
8. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 392.000.000.00 1 0.07
9. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 294.000.000.00 1 0.05