Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2023. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 149.874.870.00 1113 30.95
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 112.782.025.00 93 23.29
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 58.733.183.00 421 12.13
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 55.604.894.00 111 11.48
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 49.347.836.00 701 10.19
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 24.043.457.00 161 4.96
7. TEZORO BROKER AD (17417606) 14.153.774.00 138 2.92
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.034.187.00 146 1.66
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 3.973.710.00 2 0.82
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.690.900.00 4 0.56

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 187.425.078.00 584 38.70
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 102.371.032.00 513 21.14
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 76.110.265.00 17 15.72
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 37.969.018.00 178 7.84
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 35.497.724.00 1301 7.33
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 13.417.422.00 40 2.77
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.496.545.00 63 1.75
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 6.891.528.00 50 1.42
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.878.544.00 126 1.42
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.369.880.00 47 1.32


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 127.960.000.00 29 55.85
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 89.675.670.00 10 39.14
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.475.036.00 177 5.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 73.147.725.00 1 31.93
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 64.842.834.00 4 28.30
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 49.700.802.00 14 21.69
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 27.775.864.00 29 12.12
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.731.635.00 137 2.50
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.521.867.00 11 1.10
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.449.910.00 1 0.63
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.244.903.00 8 0.54
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.170.414.00 2 0.51
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 819.000.00 7 0.36


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 182.615.001.55 447 76.25
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 22.860.720.90 91 9.55
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 21.065.447.00 15 8.80
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.710.626.68 62 1.55
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.278.393.69 10 1.37
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.061.705.00 1 1.28
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.402.047.36 5 0.59
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.042.440.00 1 0.44
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 317.000.00 6 0.13
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 146.163.24 2 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 78.551.452.38 235 32.80
2. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 42.294.748.00 46 17.66
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 25.348.500.00 21 10.58
4. INTERCITY BROKER AD (17421506) 19.422.037.75 90 8.11
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.203.607.90 67 6.35
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 13.540.709.49 34 5.65
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.791.111.25 7 4.92
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.567.454.90 11 3.99
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.174.050.88 11 2.58
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.127.879.07 18 1.31


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 14.663.806.776.88 9 21.69
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 12.546.423.312.20 15 18.55
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.564.778.306.04 11 15.62
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.932.476.000.00 1 8.77
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.818.386.330.00 18 8.60
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.014.817.100.00 2 7.42
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.682.336.402.45 10 6.92
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 3.361.380.292.23 3 4.97
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.575.818.600.00 5 2.33
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.483.119.000.00 1 2.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 67.617.823.107.00 80 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 340.000.000.000.00 8 19.83
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 245.277.780.000.00 8 14.30
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 233.943.170.000.00 8 13.64
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 179.807.940.000.00 8 10.48
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 150.000.000.000.00 7 8.75
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 143.000.000.000.00 8 8.34
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 118.000.000.000.00 7 6.88
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 77.650.790.000.00 8 4.53
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 70.000.000.000.00 8 4.08
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 50.000.000.000.00 7 2.92

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.715.000.000.000.00 113 100.00