Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2020. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 929.757.662.00 299 24.04
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 736.729.222.00 2991 19.05
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 535.446.008.00 2550 13.84
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 441.621.488.00 36 11.42
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 406.853.514.00 554 10.52
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 233.843.593.00 599 6.05
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 166.674.713.00 4317 4.31
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 126.024.230.00 178 3.26
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 68.405.300.00 555 1.77
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 52.085.027.00 25 1.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 730.943.442.00 168 18.90
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 593.701.534.00 543 15.35
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 401.400.359.00 127 10.38
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 396.077.119.00 842 10.24
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 361.922.037.00 2083 9.36
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 358.266.855.00 453 9.26
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 178.608.414.00 1737 4.62
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 165.954.118.00 241 4.29
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 116.369.457.00 640 3.01
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 114.545.492.00 95 2.96


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 380.107.876.64 211 34.57
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 239.292.000.00 106 21.76
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 213.405.300.00 1281 19.41
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 109.783.231.00 146 9.98
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 83.191.980.00 67 7.57
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 60.932.200.00 81 5.54
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 9.167.474.00 64 0.83
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.326.896.00 29 0.21
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.272.200.00 39 0.12
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 141.350.00 6 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 367.614.472.06 323 33.43
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 249.683.391.60 5 22.71
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 174.975.562.20 135 15.91
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 70.336.934.50 111 6.40
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 59.248.549.88 20 5.39
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 57.231.893.92 1174 5.20
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 43.444.850.34 17 3.95
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 23.048.297.00 27 2.10
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 10.184.412.22 38 0.93
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 9.540.664.00 12 0.87


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.592.730.010.24 7922 63.76
2. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 457.186.808.56 15 11.24
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 345.524.985.85 83 8.50
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 305.718.038.00 2 7.52
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 101.300.343.62 212 2.49
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 90.878.880.90 247 2.23
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 80.114.004.32 205 1.97
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 53.627.223.68 136 1.32
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 11.337.366.37 8 0.28
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.100.000.00 1 0.20

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.004.546.802.20 5379 49.29
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 487.900.960.56 16 12.00
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 433.396.090.06 3 10.66
4. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 263.230.436.28 4 6.47
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 242.720.466.25 25 5.97
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 142.860.021.09 155 3.51
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 122.266.263.97 2178 3.01
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 116.525.003.04 318 2.87
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 82.533.244.66 178 2.03
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 46.302.778.00 5 1.14


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 66.356.256.874.22 29 27.64
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 37.507.624.863.21 36 15.62
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 32.060.112.229.87 19 13.35
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.890.938.224.28 8 11.62
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.860.020.359.00 23 6.61
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.935.305.000.00 1 6.22
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.928.678.790.15 28 3.72
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.613.723.417.75 5 3.59
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 6.871.224.680.29 10 2.86
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 4.176.992.250.00 2 1.74

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 240.075.470.326.43 199 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 341.499.550.000.00 22 23.89
2. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 193.245.150.000.00 38 13.52
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 189.913.920.000.00 13 13.28
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 183.617.280.000.00 26 12.84
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 149.778.580.000.00 14 10.48
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 98.566.960.000.00 15 6.89
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 85.286.270.000.00 20 5.97
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 84.892.850.000.00 33 5.94
9. EUROBANK A.D. (17171178) 35.818.730.000.00 8 2.51
10. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 26.203.945.600.00 20 1.83

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.403.500.000.000.00 220 98.17
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.800.000.000.00 1 0.69
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.116.000.000.00 1 0.29
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.642.660.000.00 7 0.25
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.606.890.000.00 7 0.25
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.999.995.600.00 1 0.21
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.078.000.000.00 1 0.08
8. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 568.400.000.00 1 0.04
9. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 392.000.000.00 1 0.03