Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2020. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 820.227.078.00 266 24.99
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 541.362.443.00 2241 16.49
3. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 440.658.088.00 32 13.43
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 398.918.801.00 468 12.15
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 359.941.000.00 2172 10.97
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 228.093.313.00 562 6.95
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 151.795.530.00 3748 4.62
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 103.684.180.00 148 3.16
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 62.453.048.00 445 1.90
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 52.085.027.00 25 1.59

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 708.276.142.00 162 21.58
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 514.491.466.00 503 15.68
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 399.176.984.00 99 12.16
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 354.840.224.00 425 10.81
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 289.747.812.00 1778 8.83
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 189.660.715.00 706 5.78
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 150.120.290.00 1506 4.57
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 108.145.023.00 507 3.30
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 106.498.364.00 371 3.24
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 101.000.221.00 185 3.08


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 380.107.876.64 211 34.70
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 239.292.000.00 106 21.84
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 213.405.300.00 1281 19.48
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 108.735.894.00 139 9.93
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 83.191.980.00 67 7.59
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 60.932.200.00 81 5.56
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 9.167.474.00 64 0.84
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 671.400.00 21 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 367.368.515.06 319 33.53
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 249.683.391.60 5 22.79
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 174.810.362.20 130 15.96
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 70.105.334.50 104 6.40
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 58.548.248.88 15 5.34
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 54.811.197.92 1142 5.00
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 43.444.850.34 17 3.97
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 23.048.297.00 27 2.10
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 10.094.412.22 35 0.92
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 9.540.664.00 12 0.87


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.133.087.498.20 3505 67.35
2. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 456.959.108.56 13 14.43
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 304.960.573.45 11 9.63
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 78.177.820.00 203 2.47
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 65.244.813.06 207 2.06
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 53.018.152.72 196 1.67
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 37.950.054.68 133 1.20
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 11.337.366.37 8 0.36
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.100.000.00 1 0.26
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.385.710.00 40 0.17

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.582.788.454.12 1313 49.97
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 487.900.960.56 16 15.40
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 433.396.090.06 3 13.68
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 242.349.756.75 23 7.65
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 116.864.478.13 2170 3.69
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 73.729.230.10 167 2.33
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 59.526.648.94 122 1.88
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 46.302.778.00 5 1.46
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.827.587.47 80 0.78
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 20.851.306.82 157 0.66


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 62.301.968.874.22 25 27.23
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 36.016.234.228.96 32 15.74
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 30.018.878.229.87 17 13.12
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.890.938.224.28 8 12.19
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.656.062.759.00 22 6.84
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.935.305.000.00 1 6.53
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.613.723.417.75 5 3.76
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.573.102.316.15 24 3.75
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 6.521.234.698.65 9 2.85
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 4.176.992.250.00 2 1.83

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 228.827.725.754.42 176 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 311.499.550.000.00 21 24.50
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 189.913.920.000.00 13 14.94
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 169.864.990.000.00 22 13.36
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 149.778.580.000.00 14 11.78
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 147.668.930.000.00 29 11.62
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 77.209.340.000.00 19 6.07
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 76.566.960.000.00 11 6.02
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 58.981.070.000.00 24 4.64
9. EUROBANK A.D. (17171178) 27.741.810.000.00 7 2.18
10. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 26.203.945.600.00 20 2.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.245.000.000.000.00 188 97.94
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.800.000.000.00 1 0.77
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.116.000.000.00 1 0.32
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.642.660.000.00 7 0.29
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.606.890.000.00 7 0.28
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.999.995.600.00 1 0.24
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.078.000.000.00 1 0.08
8. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 568.400.000.00 1 0.04
9. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 392.000.000.00 1 0.03