Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2019. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.155.273.690.00 2 47.81
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.339.593.349.00 3857 12.42
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.173.356.880.00 712 10.88
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 981.032.422.00 451 9.10
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 402.086.770.00 1373 3.73
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 370.342.045.00 2922 3.43
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 362.669.665.00 3215 3.36
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 298.987.342.00 112 2.77
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 169.141.978.00 5105 1.57
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 129.144.986.00 778 1.20

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.062.152.232.00 513 56.22
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 887.107.161.00 445 8.23
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 519.318.163.00 11 4.82
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 518.111.421.00 1560 4.81
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 388.547.048.00 556 3.60
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 359.107.585.00 1171 3.33
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 323.746.881.00 2576 3.00
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 323.209.281.00 10996 3.00
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 301.651.275.00 484 2.80
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 283.904.906.00 1373 2.63


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 592.255.655.00 238 39.48
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 266.028.052.00 273 17.73
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 229.832.276.00 204 15.32
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 128.093.572.00 89 8.54
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 104.082.955.00 388 6.94
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 78.264.246.00 130 5.22
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 65.305.980.00 204 4.35
8. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 12.381.462.18 516 0.83
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.407.751.00 13 0.63
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.109.360.00 5 0.54

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 248.677.622.26 96 16.58
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 161.620.668.16 330 10.77
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 153.465.794.44 208 10.23
4. TEZORO BROKER AD (17417606) 149.458.569.00 2 9.96
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 136.724.160.00 238 9.11
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 134.799.038.78 36 8.98
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 118.365.683.00 151 7.89
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 110.180.514.40 284 7.34
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 41.248.222.42 56 2.75
10. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 35.954.331.00 1 2.40


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.758.528.467.34 264 52.48
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.059.386.355.29 5 23.01
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.606.865.771.94 130 20.19
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 942.819.386.40 3 1.08
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 752.225.229.63 2066 0.86
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 554.774.922.11 9 0.64
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 428.597.078.97 199 0.49
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 277.198.969.65 1 0.32
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 218.452.979.18 908 0.25
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 162.776.621.85 319 0.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 46.045.894.627.23 268 52.81
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.009.630.286.58 37 22.95
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.603.020.417.94 4 20.19
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.479.912.888.18 6 1.70
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 656.620.699.45 386 0.75
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 581.907.952.06 700 0.67
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 264.553.217.55 935 0.30
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 90.543.110.00 6 0.10
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 63.717.090.35 53 0.07
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 58.497.284.74 3 0.07


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 77.570.008.137.49 70 32.29
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 41.340.380.752.29 73 17.21
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.717.166.236.00 12 10.29
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 21.780.229.253.58 20 9.07
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.764.960.653.72 24 9.06
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.011.168.275.54 28 6.25
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.532.847.484.00 3 5.22
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 7.018.276.581.99 5 2.92
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.129.203.850.00 7 1.30
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.326.065.911.60 7 0.97

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 240.250.321.746.64 292 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 516.164.580.000.00 26 32.14
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 182.859.400.000.00 21 11.39
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 172.038.010.000.00 21 10.71
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 131.737.090.000.00 26 8.20
5. EUROBANK A.D. (17171178) 121.803.190.000.00 21 7.58
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 94.846.070.000.00 28 5.91
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 79.288.720.000.00 21 4.94
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 71.074.440.000.00 28 4.43
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 70.509.540.000.00 31 4.39
10. TELENOR BANKA AD BEOGRAD (17138669) 67.141.750.000.00 30 4.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.606.000.000.000.00 334 100.00