Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2022. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 7.207.124.393.00 288 79.58
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 486.283.182.00 1206 5.37
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 387.499.000.00 3288 4.28
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 179.463.991.00 2547 1.98
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 170.200.000.00 1 1.88
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 161.146.037.00 267 1.78
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 148.092.965.00 873 1.64
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 112.940.123.00 379 1.25
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 72.115.402.00 287 0.80
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 55.299.949.00 292 0.61

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 7.579.703.507.00 5026 83.69
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 414.571.977.00 1266 4.58
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 333.502.643.00 743 3.68
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 203.637.862.00 1439 2.25
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 120.007.199.00 310 1.33
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 119.442.220.00 560 1.32
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 106.806.009.00 108 1.18
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 59.932.287.00 159 0.66
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 41.035.662.00 185 0.45
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 19.884.197.00 135 0.22


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 461.445.500.00 13 64.79
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 90.219.000.00 6 12.67
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 59.229.115.00 65 8.32
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 30.672.732.55 77 4.31
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 22.780.000.00 31 3.20
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 22.509.574.78 411 3.16
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.339.000.00 14 2.72
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 3.380.160.00 50 0.47
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.785.400.00 5 0.25
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 462.808.35 1 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 477.662.575.00 6 67.06
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 92.939.711.30 207 13.05
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 48.971.090.89 53 6.88
4. EUROBANK DIREKTNA-org. deo banke (77171178) 18.681.600.00 2 2.62
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.593.043.12 76 2.33
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.863.393.93 15 2.23
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.473.972.35 38 1.75
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 12.002.593.11 121 1.69
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 8.901.906.96 136 1.25
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.011.000.00 3 0.42


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 16.874.926.218.98 3 44.81
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.939.125.386.00 6 29.04
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.139.031.886.84 81 10.99
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.286.414.123.11 21 6.07
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.529.772.125.44 78 4.06
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.297.635.370.11 318 3.45
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 332.465.662.20 33 0.88
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 77.427.034.00 294 0.21
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 67.359.375.72 527 0.18
10. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 64.660.564.00 2 0.17

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 16.865.630.268.98 1 44.78
2. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 10.938.483.300.00 1 29.04
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.433.301.248.92 108 6.46
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.091.188.448.00 96 5.55
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.876.130.198.24 88 4.98
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.354.121.725.35 234 3.60
7. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 932.308.756.51 693 2.48
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 530.082.505.04 6 1.41
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 107.287.780.00 4 0.28
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 93.846.996.95 502 0.25


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 19.196.173.572.12 16 30.74
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.766.136.650.00 7 17.24
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.514.470.000.00 2 13.64
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.817.042.444.00 8 12.52
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.068.585.361.73 12 9.72
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.016.900.000.00 1 8.04
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.446.563.418.02 7 2.32
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.193.905.200.00 1 1.91
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.000.000.000.00 1 1.60
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 825.498.325.00 4 1.32

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 62.437.837.994.87 63 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 333.209.710.000.00 16 22.00
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 264.452.990.000.00 16 17.46
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 186.123.780.000.00 20 12.29
4. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 116.614.499.949.24 43 7.70
5. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 92.515.650.000.00 17 6.11
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 81.071.170.000.00 9 5.35
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 77.029.880.000.00 25 5.09
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 66.433.740.000.00 7 4.39
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 64.827.420.000.00 9 4.28
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 51.227.540.000.00 11 3.38

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.397.830.000.000.00 220 92.30
2. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 33.480.979.149.24 15 2.21
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 19.825.007.200.00 4 1.31
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.520.009.000.00 3 1.29
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 9.860.000.000.00 5 0.65
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.715.500.000.00 4 0.64
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.330.000.000.00 2 0.55
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.000.004.600.00 1 0.53
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.900.000.000.00 1 0.32
10. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 1.856.000.000.00 6 0.12