Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2022. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 7.214.167.806.00 479 63.16
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.257.176.180.00 3344 11.01
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 682.340.355.00 6679 5.97
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 388.292.421.00 558 3.40
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 318.169.880.00 72 2.79
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 295.708.821.00 4955 2.59
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 275.109.782.00 1431 2.41
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 214.661.349.00 463 1.88
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 195.831.039.00 994 1.71
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 190.315.594.00 872 1.67

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 7.902.534.523.00 10867 69.19
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 951.779.635.00 1521 8.33
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 758.419.712.00 2584 6.64
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 414.291.971.00 2805 3.63
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 344.686.451.00 207 3.02
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 217.362.557.00 517 1.90
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 201.073.981.00 1133 1.76
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 154.600.056.00 176 1.35
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 137.188.265.00 189 1.20
10. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 99.383.760.00 21 0.87


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 463.321.000.00 22 43.49
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 200.468.320.00 43 18.82
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 105.728.601.20 80 9.92
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 77.269.820.00 72 7.25
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 70.731.504.35 568 6.64
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 42.196.866.40 444 3.96
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 34.962.171.55 130 3.28
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 22.780.000.00 31 2.14
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 21.750.208.35 19 2.04
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 13.067.160.00 149 1.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 479.456.519.00 14 45.00
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 203.738.838.87 251 19.12
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 141.104.846.98 647 13.24
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 81.259.540.20 120 7.63
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 35.693.246.18 223 3.35
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 25.834.727.71 81 2.42
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.485.757.05 27 1.83
8. EUROBANK DIREKTNA-org. deo banke (77171178) 18.681.600.00 2 1.75
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 11.644.257.81 27 1.09
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 10.722.116.94 141 1.01


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 16.880.657.260.34 233 35.46
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.382.109.878.69 1296 23.91
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.955.429.495.60 90 23.01
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.325.864.923.33 28 4.89
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.558.527.909.88 526 3.27
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.473.936.679.84 835 3.10
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.297.875.370.11 319 2.73
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 540.068.837.16 908 1.13
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 504.147.783.32 201 1.06
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 314.297.669.93 1200 0.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 16.867.948.557.72 4 35.43
2. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 10.938.483.300.00 1 22.98
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.714.146.074.25 341 7.80
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.753.767.642.71 963 5.78
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.630.575.923.46 359 5.53
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.978.039.846.34 120 4.16
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.617.776.350.36 27 3.40
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 1.587.263.670.42 22 3.33
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.581.789.228.01 498 3.32
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 1.003.867.040.82 1212 2.11


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 51.282.421.751.41 28 44.70
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 16.358.151.246.67 10 14.26
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.967.323.109.51 11 13.05
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.514.470.000.00 2 7.42
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.559.919.212.60 9 6.59
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.098.376.021.73 13 5.32
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.017.297.208.80 2 4.37
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 2.128.582.835.48 9 1.86
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.193.905.200.00 1 1.04
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.000.000.000.00 1 0.87

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 114.713.009.610.20 90 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 870.299.280.000.00 38 27.65
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 322.887.400.000.00 22 10.26
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 322.032.990.000.00 26 10.23
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 310.268.930.000.00 38 9.86
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 197.969.590.000.00 50 6.29
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 197.098.600.000.00 26 6.26
7. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 170.234.937.449.24 63 5.41
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 151.148.980.000.00 32 4.80
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 117.784.680.000.00 23 3.74
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 117.571.170.000.00 14 3.74

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.977.163.000.000.00 432 94.59
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 43.333.615.200.00 7 1.38
3. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 38.350.979.149.24 18 1.22
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.520.009.000.00 3 0.62
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 14.433.000.000.00 6 0.46
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.770.012.600.00 2 0.44
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.192.000.000.00 2 0.32
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 9.860.000.000.00 5 0.31
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.330.000.000.00 2 0.26
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.769.321.500.00 2 0.18