Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2022. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 7.211.839.584.00 396 68.10
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.167.877.602.00 2788 11.03
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 539.738.240.00 5518 5.10
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 314.809.932.00 50 2.97
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 251.619.631.00 1404 2.38
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 248.561.046.00 4057 2.35
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 184.635.296.00 366 1.74
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 173.009.163.00 690 1.63
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 170.200.000.00 1 1.61
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 149.127.085.00 611 1.41

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 7.830.602.955.00 8870 73.94
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 839.565.075.00 1325 7.93
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 586.342.006.00 2083 5.54
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 372.534.850.00 2349 3.52
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 336.757.711.00 150 3.18
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 143.617.658.00 941 1.36
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 126.830.341.00 157 1.20
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 126.779.751.00 347 1.20
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 74.447.148.00 253 0.70
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 65.677.124.00 313 0.62


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 463.321.000.00 22 58.53
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 105.728.601.20 80 13.36
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 59.257.504.35 69 7.49
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 42.196.866.40 444 5.33
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 31.827.171.55 100 4.02
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 22.780.000.00 31 2.88
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 22.252.014.00 33 2.81
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 21.750.208.35 19 2.75
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 12.708.765.00 26 1.61
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 7.488.660.00 106 0.95

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 479.456.519.00 14 60.57
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 106.147.084.98 276 13.41
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 61.547.392.20 78 7.78
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 21.279.694.87 189 2.69
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.703.562.18 118 2.49
6. EUROBANK DIREKTNA-org. deo banke (77171178) 18.681.600.00 2 2.36
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.261.395.71 54 2.31
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 17.061.153.05 21 2.16
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 11.623.365.81 26 1.47
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 9.677.516.94 138 1.22


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 16.880.657.260.34 233 36.42
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.382.109.878.69 1296 24.56
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.952.627.135.60 87 23.63
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.302.556.140.33 26 4.97
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.552.249.533.88 498 3.35
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.297.875.370.11 319 2.80
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 534.752.122.09 868 1.15
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 504.147.783.32 201 1.09
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 342.119.513.92 475 0.74
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 284.150.295.85 1198 0.61

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 16.867.851.268.98 3 36.40
2. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 10.938.483.300.00 1 23.60
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.713.700.770.90 330 8.01
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.718.640.434.09 724 5.87
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.615.512.226.06 353 5.64
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.978.039.846.34 120 4.27
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.617.421.679.56 23 3.49
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 1.585.403.569.32 19 3.42
9. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 1.001.230.898.62 1164 2.16
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 707.423.305.04 8 1.53


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 48.947.553.603.62 25 44.22
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 16.054.683.546.67 8 14.50
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.878.154.183.66 10 13.44
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.514.470.000.00 2 7.69
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.648.241.548.26 6 6.01
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.098.376.021.73 13 5.51
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.017.297.208.80 2 4.53
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.746.557.463.54 8 1.58
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.193.905.200.00 1 1.08
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.000.000.000.00 1 0.90

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 110.691.801.800.28 80 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 616.549.280.000.00 29 27.38
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 264.452.990.000.00 16 11.74
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 260.183.940.000.00 30 11.56
4. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 169.884.927.449.24 62 7.54
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 149.748.590.000.00 21 6.65
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 146.040.130.000.00 19 6.49
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 140.131.850.000.00 41 6.22
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 101.315.650.000.00 24 4.50
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 92.927.540.000.00 17 4.13
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 83.071.170.000.00 10 3.69

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.081.812.990.000.00 328 92.46
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 43.333.615.200.00 7 1.92
3. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 38.350.979.149.24 18 1.70
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.520.009.000.00 3 0.87
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 14.433.000.000.00 6 0.64
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.770.012.600.00 2 0.61
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.192.000.000.00 2 0.45
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 9.860.000.000.00 5 0.44
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.330.000.000.00 2 0.37
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.769.321.500.00 2 0.26