Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2022. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 191.772.761.00 135 47.36
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 107.020.008.00 671 26.43
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.084.225.00 435 7.43
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 23.658.073.00 245 5.84
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.078.620.00 139 4.71
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 8.144.481.00 24 2.01
7. TEZORO BROKER AD (17417606) 7.492.751.00 89 1.85
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.969.946.00 25 1.23
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 3.360.665.00 29 0.83
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.409.327.00 62 0.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 104.488.361.00 285 25.80
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 96.996.218.00 118 23.95
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 90.315.948.00 159 22.30
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 39.906.836.00 965 9.86
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 25.713.183.00 265 6.35
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.148.230.00 74 5.22
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.817.509.00 34 2.18
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 4.550.000.00 1 1.12
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.516.820.00 11 1.12
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.389.474.00 20 0.84


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 198.682.920.00 38 94.19
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.474.000.00 499 5.44
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 787.800.00 21 0.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 181.421.044.00 40 86.00
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 8.373.656.00 342 3.97
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.213.532.00 24 3.42
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 4.190.248.00 13 1.99
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.954.684.00 100 1.87
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.843.604.00 5 0.87
7. YETTEL BANK A.D. (17138669) 1.525.116.00 1 0.72
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.044.600.00 3 0.50
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 817.344.00 9 0.39
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 239.600.00 12 0.11


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 15.008.000.00 1 27.51
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 13.963.722.30 351 25.59
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 9.746.400.00 123 17.86
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.751.474.80 3 10.54
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 5.266.600.00 6 9.65
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 3.847.394.08 1 7.05
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 942.960.00 1 1.73
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 22.405.89 31 0.04
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.500.00 1 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 15.063.697.40 6 27.61
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.607.211.70 104 19.44
3. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 7.689.762.30 269 14.09
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.227.347.10 4 9.58
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.865.762.38 19 8.92
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.086.403.40 2 7.49
7. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 2.123.575.20 39 3.89
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 1.860.101.10 3 3.41
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.134.753.39 39 2.08
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 942.960.00 1 1.73


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 817.327.335.99 1 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 817.327.335.99 1 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 138.750.000.000.00 5 33.78
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 72.592.860.000.00 3 17.68
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 33.584.990.000.00 5 8.18
4. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 33.500.000.000.00 5 8.16
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 29.937.740.000.00 5 7.29
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 24.500.000.000.00 4 5.97
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 23.434.410.000.00 3 5.71
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 11.200.000.000.00 4 2.73
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.350.010.000.00 2 2.52
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 9.000.000.000.00 2 2.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 410.350.010.000.00 55 99.91
2. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 350.010.000.00 1 0.09