Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2010. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.431.178.565.00 122116 29.84
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.854.932.487.00 129839 10.19
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.625.231.484.00 50685 8.93
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.611.637.236.00 46340 8.85
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.386.331.110.00 2069 7.62
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 961.652.967.00 1406 5.28
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 762.123.148.00 175932 4.19
8. MOBI BANKA AD (17138669) 699.007.042.00 2477 3.84
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 567.227.479.00 37445 3.12
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 562.620.104.00 50537 3.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.698.931.696.00 28061 9.33
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.516.740.594.00 3245 8.33
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.441.454.125.00 7597 7.92
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.393.296.183.00 3609 7.65
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.360.962.397.00 32262 7.48
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.300.140.057.00 535985 7.14
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.122.523.712.00 28647 6.17
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.111.181.378.00 3050 6.10
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 925.595.795.00 377 5.08
10. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 883.514.520.00 30 4.85


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 832.434.503.96 1362 33.37
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 806.674.993.77 1698 32.33
3. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 159.427.636.00 143 6.39
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 138.053.217.00 1274 5.53
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 110.513.386.32 630 4.43
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 73.634.781.00 677 2.95
7. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 70.670.465.00 212 2.83
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 69.536.965.00 211 2.79
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 51.370.900.00 849 2.06
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 41.185.699.00 125 1.65

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 529.377.806.32 28 21.22
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 367.755.021.18 1332 14.74
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 306.954.171.79 1828 12.30
4. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 171.180.501.68 360 6.86
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 162.838.824.27 1143 6.53
6. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 134.784.156.04 169 5.40
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 113.572.443.02 23 4.55
8. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 109.868.882.86 298 4.40
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 87.978.869.36 75 3.53
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 62.887.845.40 183 2.52


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 876.020.338.15 59 24.90
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 676.188.924.93 269 19.22
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 454.615.793.92 629 12.92
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 264.526.794.34 41 7.52
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 207.889.532.87 157 5.91
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 186.180.733.79 2964 5.29
7. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 128.291.538.44 319 3.65
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 127.769.307.86 1242 3.63
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 95.162.199.65 6370 2.71
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 95.041.243.40 1401 2.70

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 898.485.383.15 219 25.54
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 634.343.903.93 8 18.03
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 507.719.942.17 173 14.43
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 281.984.948.74 15 8.02
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 218.828.098.78 2680 6.22
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 126.843.568.40 24 3.61
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 123.703.051.60 22 3.52
8. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 118.706.055.00 3 3.37
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 87.833.738.40 157 2.50
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 71.036.523.91 876 2.02


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.275.462.41 979 29.56
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.408.701.76 1208 12.04
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 4.511.058.46 2255 10.04
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.275.243.93 269 9.52
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.797.817.62 890 8.46
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.748.318.01 490 6.12
7. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 1.552.296.06 280 3.46
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.503.309.16 612 3.35
9. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.284.771.15 182 2.86
10. MOBI BANKA AD (17138669) 1.076.547.88 418 2.40

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.660.885.26 842 14.83
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.976.796.30 1195 8.85
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.928.687.69 156 8.75
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.877.181.63 1660 8.63
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.873.870.21 55 8.63
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.201.607.24 663 7.13
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.878.694.60 96 6.41
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.653.860.00 1475 5.91
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.160.095.60 500 4.81
10. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 2.104.139.12 24 4.69


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 65.920.424.43 111 82.06
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 7.000.815.58 2894 8.71
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.896.933.50 81 4.85
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.530.838.14 76 1.91
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 860.954.37 517 1.07
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 565.845.36 365 0.70
7. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 285.810.00 1 0.36
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 174.719.75 101 0.22
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 59.737.44 2 0.07
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 39.673.01 4 0.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 67.504.172.11 165 84.03
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 7.237.380.75 3053 9.01
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.607.675.80 4 3.25
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 964.908.86 15 1.20
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 860.954.37 517 1.07
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 699.700.71 366 0.87
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 243.450.17 15 0.30
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 162.214.42 11 0.20
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 55.294.39 6 0.07


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 46.580.220.275.00 219 18.28
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 33.238.769.246.55 242 13.05
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 25.297.453.913.76 110 9.93
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.710.621.404.62 125 9.70
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 20.888.076.034.95 80 8.20
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 14.467.732.198.82 51 5.68
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 11.684.864.110.90 39 4.59
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 10.284.734.666.01 66 4.04
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 8.887.224.488.90 37 3.49
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.237.800.438.50 62 2.84

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 254.779.433.332.85 1401 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 594.900.000.000.00 51 23.80
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 507.300.000.000.00 51 20.30
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 218.100.000.000.00 44 8.73
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 180.700.000.000.00 46 7.23
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 167.800.000.000.00 40 6.71
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 163.400.000.000.00 51 6.54
7. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 119.700.000.000.00 52 4.79
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 119.100.000.000.00 51 4.77
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 82.000.000.000.00 43 3.28
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 32.150.000.000.00 12 1.29

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.499.456.000.000.00 1056 100.00