Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2017. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.695.354.446.00 18270 20.60
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.504.527.180.00 12095 18.28
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 957.947.252.00 2198 11.64
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 690.255.414.00 2162 8.39
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 656.850.363.00 3218 7.98
6. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 598.161.240.00 15 7.27
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 448.446.675.00 703 5.45
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 249.550.857.00 778 3.03
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 231.371.369.00 1857 2.81
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 216.929.371.00 4553 2.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.622.003.457.00 638 19.71
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.003.768.081.00 6115 12.20
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 725.957.952.00 1080 8.82
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 716.148.340.00 1368 8.70
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 616.563.774.00 15 7.49
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 513.310.832.00 2756 6.24
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 463.956.590.00 4577 5.64
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 463.436.683.00 842 5.63
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 437.839.968.00 4710 5.32
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 294.764.175.00 116 3.58


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.736.145.882.00 2608 72.89
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 382.202.751.02 2592 10.18
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 321.473.037.00 88 8.56
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 109.720.977.16 456 2.92
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 79.410.400.00 28 2.12
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 73.089.539.76 448 1.95
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 19.421.711.50 92 0.52
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 12.825.150.00 64 0.34
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 9.617.999.87 134 0.26
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.152.780.00 103 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 718.027.455.02 718 19.13
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 717.626.999.61 1012 19.12
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 386.160.025.30 9 10.29
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 377.302.469.35 1470 10.05
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 352.890.439.00 57 9.40
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 234.985.700.33 521 6.26
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 217.384.744.86 1085 5.79
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 99.432.733.33 659 2.65
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 93.844.768.00 15 2.50
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 76.103.297.63 32 2.03


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 41.295.695.633.81 298 63.73
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.531.669.569.03 117 22.43
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.225.871.863.31 117 4.98
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.199.588.439.36 89 3.39
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.423.881.537.50 331 2.20
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 591.065.368.45 119 0.91
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 472.866.576.77 76 0.73
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 396.648.630.73 205 0.61
9. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 157.229.871.43 7 0.24
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 139.945.751.99 1152 0.22

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 41.118.620.415.91 8 63.46
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.533.790.967.73 255 22.43
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.233.024.140.50 18 4.99
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 3.144.028.756.63 27 4.85
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.312.241.005.48 95 2.03
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 367.839.234.21 284 0.57
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 219.197.737.88 11 0.34
8. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 154.333.428.43 2 0.24
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 123.481.547.24 173 0.19
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 100.231.649.11 403 0.15


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 64.524.881.953.63 82 30.93
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 23.001.558.099.00 14 11.03
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 21.997.387.916.88 80 10.54
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 16.291.808.386.86 18 7.81
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.425.266.410.67 24 6.44
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 12.837.949.252.32 19 6.15
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.121.014.450.04 31 4.37
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 6.612.937.200.00 5 3.17
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 5.685.074.426.30 5 2.73
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.552.640.814.05 9 2.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 208.619.113.647.10 392 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 782.582.360.000.00 46 28.97
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 452.830.360.000.00 50 16.76
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 281.164.830.000.00 46 10.41
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 165.452.830.000.00 25 6.12
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 149.773.470.000.00 47 5.54
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 115.600.000.000.00 47 4.28
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 113.667.720.000.00 45 4.21
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 85.552.540.000.00 22 3.17
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 74.000.000.000.00 28 2.74
10. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 69.301.400.000.00 40 2.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.701.669.000.000.00 803 100.00