Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2017. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 107.540.450.00 57 27.19
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 93.619.533.00 1886 23.67
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 61.879.097.00 1491 15.64
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 35.534.870.00 183 8.98
5. TEZORO BROKER AD (17417606) 26.057.582.00 4 6.59
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 22.061.867.00 420 5.58
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.827.818.00 104 5.01
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.182.915.00 567 2.57
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.324.073.00 129 2.36
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 3.753.171.00 90 0.95

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 116.340.937.00 368 29.41
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 79.105.606.00 35 20.00
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 50.218.263.00 459 12.70
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 34.054.583.00 393 8.61
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 29.132.632.00 109 7.37
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 24.639.036.00 46 6.23
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.867.664.00 48 4.26
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.485.593.00 49 2.90
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 10.046.926.00 3302 2.54
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.523.682.00 191 2.16


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.736.270.00 105 55.16
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.325.320.00 2 30.17
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.852.500.00 13 10.50
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 606.650.00 15 3.44
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 130.000.00 9 0.74

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.360.430.00 31 64.36
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.911.235.00 42 10.83
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.585.895.00 15 8.98
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 913.595.00 38 5.18
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 813.060.00 8 4.61
6. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 470.000.00 2 2.66
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 254.000.00 1 1.44
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 135.850.00 2 0.77
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 135.850.00 1 0.77
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 66.975.00 3 0.38


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.370.823.334.00 14 96.69
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 210.547.115.00 7 1.42
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 132.812.880.00 4513 0.89
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 98.963.909.46 7 0.67
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 26.163.393.67 45 0.18
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.144.368.34 1 0.08
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.112.279.18 174 0.05
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.546.944.00 15 0.01
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 255.000.00 1 0.00
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 694.376.36 2 0.00
11. CAPITALONE A.D. BEOGRAD (20293560) 164.740.00 4 0.00
12. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 176.215.76 1 0.00
13. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 500.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.372.236.487.53 34 96.70
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 217.537.212.80 39 1.46
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 99.946.745.58 31 0.67
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 69.942.535.76 2 0.47
5. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 55.418.591.82 3974 0.37
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.431.285.93 45 0.09
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 13.594.501.32 16 0.09
8. ZOPINVEST AD - U LIKVIDACIJI (17177354) 5.803.002.78 47 0.04
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.957.553.30 368 0.03
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.131.659.48 3 0.01
11. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.182.599.76 10 0.01
12. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.435.265.49 5 0.01
13. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.234.184.80 2 0.01


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 65.000.000.000.00 4 34.73
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 34.800.000.000.00 4 18.59
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 19.300.000.000.00 4 10.31
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 15.000.000.000.00 4 8.01
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.800.000.000.00 4 4.70
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.500.000.000.00 3 4.54
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.600.000.000.00 3 3.53
8. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 5.450.000.000.00 4 2.91
9. MOBI BANKA AD (17138669) 5.000.000.000.00 4 2.67
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 4.900.000.000.00 4 2.62

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 187.150.000.000.00 53 100.00