Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2017. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 107.540.450.00 57 27.19
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 93.619.533.00 1886 23.67
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 61.879.097.00 1491 15.64
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 35.534.870.00 183 8.98
5. TEZORO BROKER AD (17417606) 26.057.582.00 4 6.59
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 22.061.867.00 420 5.58
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.827.818.00 104 5.01
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.182.915.00 567 2.57
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.324.073.00 129 2.36
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 3.753.171.00 90 0.95

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 116.340.937.00 368 29.41
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 79.105.606.00 35 20.00
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 50.218.263.00 459 12.70
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 34.054.583.00 393 8.61
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 29.132.632.00 109 7.37
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 24.639.036.00 46 6.23
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.867.664.00 48 4.26
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.485.593.00 49 2.90
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 10.046.926.00 3302 2.54
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.523.682.00 191 2.16


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.736.270.00 105 55.16
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.325.320.00 2 30.17
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.852.500.00 13 10.50
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 606.650.00 15 3.44
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 130.000.00 9 0.74

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.360.430.00 31 64.36
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.911.235.00 42 10.83
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.585.895.00 15 8.98
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 913.595.00 38 5.18
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 813.060.00 8 4.61
6. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 470.000.00 2 2.66
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 254.000.00 1 1.44
8. EUROBANK A.D. (17171178) 135.850.00 2 0.77
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 135.850.00 1 0.77
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 66.975.00 3 0.38


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.370.823.334.00 14 96.69
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 210.547.115.00 7 1.42
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 132.812.880.00 4513 0.89
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 98.963.909.46 7 0.67
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 26.163.393.67 45 0.18
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.144.368.34 1 0.08
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.112.279.18 174 0.05
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.546.944.00 15 0.01
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 500.00 1 0.00
10. EUROBANK A.D. (17171178) 255.000.00 1 0.00
11. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 176.215.76 1 0.00
12. CAPITALONE A.D. BEOGRAD (20293560) 164.740.00 4 0.00
13. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 694.376.36 2 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.372.236.487.53 34 96.70
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 217.537.212.80 39 1.46
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 99.946.745.58 31 0.67
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 69.942.535.76 2 0.47
5. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 55.418.591.82 3974 0.37
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.431.285.93 45 0.09
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 13.594.501.32 16 0.09
8. ZOPINVEST AD (17177354) 5.803.002.78 47 0.04
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.957.553.30 368 0.03
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.182.599.76 10 0.01
11. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.435.265.49 5 0.01
12. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.234.184.80 2 0.01
13. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.131.659.48 3 0.01


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 65.000.000.000.00 4 34.73
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 34.800.000.000.00 4 18.59
3. EUROBANK A.D. (17171178) 19.300.000.000.00 4 10.31
4. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 15.000.000.000.00 4 8.01
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 8.800.000.000.00 4 4.70
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.500.000.000.00 3 4.54
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.600.000.000.00 3 3.53
8. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 5.450.000.000.00 4 2.91
9. MOBI BANKA AD (17138669) 5.000.000.000.00 4 2.67
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 4.900.000.000.00 4 2.62

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 187.150.000.000.00 53 100.00