Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2017. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 218.426.560.00 1282 44.20
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 69.891.165.00 899 14.14
3. TEZORO BROKER AD (17417606) 54.743.674.00 131 11.08
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 37.224.471.00 111 7.53
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 30.765.037.00 582 6.23
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 21.300.656.00 105 4.31
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.978.530.00 465 2.63
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.073.715.00 261 2.44
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.959.940.00 106 1.81
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.061.112.00 53 1.43

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 120.928.897.00 63 24.47
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 64.985.052.00 67 13.15
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 52.354.933.00 352 10.60
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 46.474.844.00 399 9.41
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 42.526.374.00 221 8.61
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 29.360.545.00 348 5.94
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 29.283.800.00 10 5.93
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 25.816.266.00 121 5.22
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 21.129.752.00 18 4.28
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 18.407.469.00 18 3.73


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.948.556.50 42 58.97
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.785.250.00 73 22.44
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.136.956.00 49 18.59

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.024.326.00 6 41.64
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.221.304.00 54 19.09
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.423.433.00 27 14.36
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.622.880.00 35 9.62
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 944.625.00 19 5.60
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 532.860.00 5 3.16
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 451.942.50 7 2.68
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 221.976.00 4 1.32
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 174.852.00 2 1.04
10. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 156.015.00 2 0.92


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 69.542.093.65 30 61.84
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 29.425.760.00 10 26.17
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.849.430.00 83 7.87
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.711.172.89 60 2.41
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 988.667.83 20 0.88
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 618.800.00 16 0.55
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 189.427.00 15 0.17
8. CAPITALONE A.D. BEOGRAD (20293560) 79.520.00 1 0.07
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 42.264.00 7 0.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 60.139.379.51 6 53.48
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 19.674.775.61 29 17.50
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 14.266.867.00 16 12.69
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.890.736.29 34 3.46
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.661.386.98 24 3.26
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.488.550.00 22 2.21
7. Vojvodjanska banka broker (78074313) 2.248.650.00 14 2.00
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.215.904.00 26 1.97
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.443.688.68 3 1.28
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 836.323.60 51 0.74


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.021.522.403.30 17 45.61
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.597.831.600.00 2 14.77
3. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 2.034.442.452.00 2 11.57
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 999.166.000.00 1 5.68
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 999.166.000.00 1 5.68
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 920.546.200.00 7 5.23
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 705.869.500.00 4 4.01
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 423.692.479.00 3 2.41
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 299.749.800.00 1 1.70
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 201.677.000.00 1 1.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 17.588.418.631.70 44 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 49.000.000.000.00 3 27.56
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 26.000.000.000.00 3 14.62
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.425.000.000.00 4 13.17
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 13.900.000.000.00 4 7.82
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 11.200.000.000.00 4 6.30
6. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 10.900.000.000.00 4 6.13
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.155.000.000.00 4 4.59
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.500.000.000.00 1 3.66
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.970.000.000.00 2 3.36
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 4.000.000.000.00 2 2.25
11. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 4.000.000.000.00 4 2.25

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 177.800.000.000.00 56 100.00