Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2017. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 154.156.699.00 2288 33.32
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 120.625.255.00 709 26.07
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 41.154.177.00 133 8.90
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 30.282.150.00 27 6.55
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.916.124.00 292 6.03
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.735.820.00 1088 3.83
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 12.909.940.00 351 2.79
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 11.914.327.00 274 2.58
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.826.808.00 87 2.34
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.166.153.00 44 1.98

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 116.147.578.00 529 25.11
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 60.698.008.00 301 13.12
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 58.801.829.00 148 12.71
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 38.257.746.00 158 8.27
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 33.996.596.00 420 7.35
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.052.887.00 372 6.71
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 21.572.600.00 2 4.66
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.506.931.00 102 4.22
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 16.189.336.00 3206 3.50
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 15.290.964.00 54 3.31


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 320.826.506.00 66 66.88
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 83.918.250.00 9 17.49
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 74.576.532.30 188 15.55
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 377.000.00 19 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 303.030.774.30 2 63.17
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 88.220.632.00 48 18.39
3. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 56.690.954.00 114 11.82
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 16.949.266.00 44 3.53
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 3.675.112.00 3 0.77
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.601.430.00 33 0.75
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.245.614.00 11 0.47
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.036.392.00 3 0.22
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 997.500.00 1 0.21
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 739.200.00 7 0.15


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 84.941.532.60 14 34.08
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 69.281.948.00 4 27.80
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 60.163.425.43 397 24.14
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 20.010.845.70 1 8.03
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.791.229.50 2 2.32
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 4.525.484.52 142 1.82
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.361.541.37 42 0.55
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.104.415.56 17 0.44
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 537.868.34 2 0.22
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 550.393.14 5 0.22

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 92.952.353.33 5 37.30
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 69.183.374.02 4 27.76
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 28.293.672.40 161 11.35
4. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 20.010.845.70 1 8.03
5. UNIKONSALT DOO BEOGRAD (17162128) 17.447.777.06 197 7.00
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.791.229.50 1 1.92
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.729.037.88 86 1.50
8. HALKBANK - broker (17601093) 3.114.020.12 2 1.25
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.063.845.38 14 1.23
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.428.511.81 7 0.57


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.792.386.958.74 21 53.65
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.926.335.000.00 3 9.67
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.816.929.388.10 7 9.40
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.004.016.409.00 9 7.40
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.808.454.785.00 4 6.91
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.423.198.800.00 6 3.50
7. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 1.188.966.000.00 1 2.93
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 700.259.600.00 2 1.72
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 527.511.500.00 1 1.30
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 495.427.298.90 4 1.22

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 40.617.638.030.38 65 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 65.083.330.000.00 5 29.25
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 43.500.000.000.00 5 19.55
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.500.000.000.00 5 12.36
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 12.500.000.000.00 4 5.62
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 9.800.000.000.00 5 4.40
6. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 8.500.000.000.00 5 3.82
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 7.000.000.000.00 2 3.15
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 5.700.000.000.00 3 2.56
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 4.800.000.000.00 4 2.16
10. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 4.746.670.000.00 5 2.13

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 222.530.000.000.00 81 100.00