Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec oktobar 2017. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 320.362.959.00 516 56.71
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 72.009.197.00 242 12.75
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 32.173.206.00 1197 5.70
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 28.880.152.00 762 5.11
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 18.260.689.00 344 3.23
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.442.621.00 595 2.73
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 14.705.376.00 88 2.60
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 12.911.894.00 216 2.29
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.405.775.00 589 2.20
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 11.477.300.00 7 2.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 267.941.072.00 28 47.43
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 50.047.096.00 426 8.86
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 47.728.900.00 41 8.45
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 38.974.708.00 406 6.90
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 30.445.157.00 25 5.39
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.816.457.00 328 4.92
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 26.513.520.00 155 4.69
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.932.399.00 125 2.47
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 11.959.653.00 3242 2.12
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 11.459.240.00 6 2.03


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 40.562.840.00 960 62.83
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 16.176.000.00 16 25.06
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 7.816.748.97 128 12.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.347.763.61 196 29.97
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 16.029.997.99 2 24.83
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.167.364.46 468 15.75
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 6.578.077.96 165 10.19
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.304.637.59 193 6.67
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 3.937.917.96 1 6.10
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.235.067.69 23 3.46
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 821.779.26 16 1.27
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 406.467.52 14 0.63
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 353.926.25 9 0.55


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 13.452.929.95 36 38.89
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.921.850.27 7 22.90
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 6.519.600.00 10 18.85
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.711.061.32 14 10.73
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.945.273.98 18 5.62
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 655.200.00 15 1.89
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 330.257.00 1 0.95
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 55.770.00 3 0.16
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.249.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 12.128.475.50 32 35.06
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.829.029.32 25 25.52
3. HALKBANK - broker (17601093) 6.519.600.00 10 18.85
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.203.921.47 11 12.15
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.143.536.23 22 6.20
6. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 362.757.00 1 1.05
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 362.757.00 1 1.05
8. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 27.742.00 1 0.08
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 14.124.00 1 0.04
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.249.00 1 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.866.123.825.59 14 45.96
2. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 3.513.200.700.00 1 10.86
3. EUROBANK A.D. (17171178) 2.968.902.000.00 1 9.18
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.504.956.500.00 3 7.74
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.326.720.479.00 7 7.19
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.239.906.129.65 3 6.93
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.144.166.100.00 2 3.54
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 593.780.400.00 1 1.84
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 593.218.444.71 1 1.83
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 351.968.895.30 3 1.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 32.344.238.144.25 42 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 93.350.000.000.00 4 34.74
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 37.500.000.000.00 4 13.96
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 28.000.000.000.00 3 10.42
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 25.500.000.000.00 4 9.49
5. EUROBANK A.D. (17171178) 16.500.000.000.00 4 6.14
6. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 16.100.000.000.00 4 5.99
7. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 10.400.000.000.00 4 3.87
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.600.000.000.00 4 3.20
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 8.200.000.000.00 4 3.05
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 7.800.000.000.00 4 2.90

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 268.700.000.000.00 59 100.00