Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2017. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 420.793.184.00 424 40.99
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 222.099.351.00 662 21.64
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 76.722.785.00 1346 7.47
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 75.401.935.00 676 7.35
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 64.230.360.00 13 6.26
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 50.088.934.00 2 4.88
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 42.489.742.00 199 4.14
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 16.481.738.00 112 1.61
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.831.400.00 581 1.35
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 11.552.719.00 58 1.13

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 413.256.289.00 70 40.26
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 252.430.647.00 146 24.59
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 89.621.332.00 45 8.73
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 69.879.957.00 500 6.81
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 50.018.634.00 1 4.87
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 40.156.866.00 15 3.91
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.063.614.00 403 2.25
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 20.945.425.00 38 2.04
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.933.522.00 318 1.36
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 11.428.642.00 2726 1.11


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 16.926.265.72 83 78.04
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.761.900.00 298 21.96

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.143.640.00 11 23.72
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.869.129.60 93 22.45
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.554.049.26 28 16.39
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.448.353.86 170 15.90
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.488.305.58 58 6.86
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.072.590.48 1 4.95
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 879.708.46 6 4.06
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 460.000.00 1 2.12
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 444.840.00 5 2.05
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 227.502.32 2 1.05


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.897.985.850.00 18 67.37
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 566.457.082.62 3 20.11
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 180.256.033.81 295 6.40
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 158.059.831.14 1 5.61
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 6.100.198.00 3 0.22
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.240.464.50 7 0.12
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.571.766.24 9 0.06
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.178.835.42 13 0.04
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.192.504.40 7 0.04
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 891.600.00 9 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 2.464.243.109.92 7 87.48
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 160.084.231.14 9 5.68
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 97.609.310.00 27 3.46
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 30.571.277.81 122 1.09
5. ZOPINVEST AD - U LIKVIDACIJI (17177354) 15.290.000.00 3 0.54
6. HALKBANK - broker (17601093) 10.470.419.32 34 0.37
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.700.050.00 6 0.34
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.277.228.52 28 0.29
9. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 2.990.000.00 24 0.11
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.940.000.00 8 0.10
11. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 2.840.000.00 4 0.10


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.299.539.200.00 3 21.78
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.093.318.000.00 1 20.41
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.973.402.840.22 7 13.02
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.443.548.400.00 3 9.53
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.237.327.200.00 2 8.17
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.237.327.200.00 3 8.17
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 846.465.848.58 1 5.59
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 412.442.400.00 1 2.72
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 412.442.400.00 2 2.72
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 309.331.800.00 1 2.04
11. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 309.331.800.00 1 2.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 15.152.381.068.62 30 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 111.000.000.000.00 5 35.62
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 52.500.000.000.00 5 16.85
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 44.500.000.000.00 5 14.28
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 30.100.000.000.00 5 9.66
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 15.000.000.000.00 3 4.81
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 11.200.000.000.00 5 3.59
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 11.200.000.000.00 5 3.59
8. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 9.350.000.000.00 5 3.00
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 4.700.000.000.00 3 1.51
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.600.000.000.00 3 1.48

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 311.600.000.000.00 75 100.00