Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2020. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 939.526.492.00 311 22.89
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 765.787.742.00 3362 18.66
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 577.246.571.00 2898 14.07
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 509.338.119.00 624 12.41
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 441.861.488.00 45 10.77
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 245.491.932.00 624 5.98
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 181.028.797.00 4673 4.41
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 126.024.230.00 178 3.07
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 69.770.232.00 580 1.70
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 66.728.500.00 32 1.63

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 733.300.692.00 172 17.87
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 621.652.321.00 561 15.15
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 429.887.309.00 511 10.48
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 414.138.987.00 871 10.09
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 402.543.452.00 141 9.81
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 392.027.263.00 2420 9.55
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 193.181.477.00 1895 4.71
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 168.859.618.00 271 4.11
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 145.457.901.00 712 3.54
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 118.538.568.00 105 2.89


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 392.132.476.64 217 35.23
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 239.292.000.00 106 21.50
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 213.405.300.00 1281 19.17
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 110.598.431.00 174 9.94
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 83.191.980.00 67 7.47
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 60.932.200.00 81 5.47
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 9.167.474.00 64 0.82
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.326.896.00 29 0.21
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.436.200.00 41 0.13
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 340.500.00 16 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 367.716.472.06 327 33.04
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 249.683.391.60 5 22.43
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 175.499.162.20 158 15.77
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 75.481.934.50 113 6.78
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 59.248.549.88 20 5.32
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 57.231.893.92 1174 5.14
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 43.444.850.34 17 3.90
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 24.694.697.00 28 2.22
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 15.418.812.22 42 1.39
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 9.731.064.00 13 0.87


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.593.184.510.24 7995 62.13
2. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 457.186.808.56 15 10.95
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 373.503.623.97 808 8.95
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 345.587.300.35 84 8.28
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 101.447.827.62 215 2.43
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 95.577.223.70 259 2.29
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 84.751.756.14 212 2.03
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 55.562.706.17 140 1.33
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 31.089.050.00 243 0.74
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 11.337.366.37 8 0.27

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.004.792.319.18 5424 48.03
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 488.077.875.65 17 11.69
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 433.396.090.06 3 10.38
4. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 321.586.032.32 783 7.70
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 244.652.607.65 28 5.86
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 154.966.656.95 168 3.71
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 122.672.703.00 336 2.94
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 122.554.572.56 2187 2.94
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 84.217.657.15 183 2.02
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 72.147.478.00 10 1.73


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 66.356.256.874.22 29 25.01
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 56.539.185.243.21 45 21.31
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 32.060.112.229.87 19 12.08
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.890.938.224.28 8 10.51
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.540.332.449.00 27 6.23
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.935.305.000.00 1 5.63
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 12.074.606.117.75 8 4.55
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.928.678.790.15 28 3.37
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 7.885.703.064.79 11 2.97
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 4.176.992.250.00 2 1.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 265.305.908.247.79 221 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 378.379.590.000.00 24 23.88
2. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 211.445.150.000.00 42 13.34
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 189.913.920.000.00 13 11.98
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 183.617.280.000.00 26 11.59
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 149.778.580.000.00 14 9.45
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 126.323.270.000.00 24 7.97
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 126.174.230.000.00 19 7.96
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 92.390.090.000.00 37 5.83
9. EUROBANK A.D. (17171178) 53.267.020.000.00 11 3.36
10. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 26.203.945.600.00 20 1.65

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.558.500.000.000.00 245 98.35
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.800.000.000.00 1 0.62
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.116.000.000.00 1 0.26
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.642.660.000.00 7 0.23
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.606.890.000.00 7 0.23
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.999.995.600.00 1 0.19
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.078.000.000.00 1 0.07
8. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 568.400.000.00 1 0.04
9. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 392.000.000.00 1 0.02