Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2020. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.067.455.920.00 4039 21.63
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 981.121.373.00 464 19.88
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 664.331.764.00 3820 13.46
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 644.443.983.00 783 13.06
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 446.372.438.00 48 9.04
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 413.701.205.00 765 8.38
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 203.980.361.00 5339 4.13
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 126.272.260.00 181 2.56
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 78.154.644.00 138 1.58
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 76.052.887.00 648 1.54

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 832.359.371.00 242 16.86
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 739.286.312.00 636 14.98
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 619.794.916.00 704 12.56
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 500.943.590.00 2904 10.15
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 439.015.284.00 976 8.89
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 404.731.201.00 170 8.20
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 240.638.689.00 2244 4.88
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 204.279.845.00 941 4.14
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 188.067.877.00 383 3.81
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 151.628.654.00 132 3.07


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 431.276.819.64 376 34.65
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 265.434.000.00 1465 21.33
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 239.292.000.00 106 19.23
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 110.598.431.00 174 8.89
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 94.992.546.00 81 7.63
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 60.932.200.00 81 4.90
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 17.068.622.00 77 1.37
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 9.167.474.00 64 0.74
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.933.200.00 64 0.72
10. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 6.386.000.00 120 0.51

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 370.798.666.06 355 29.79
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 270.669.015.60 8 21.75
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 186.781.020.20 188 15.01
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 105.348.502.92 1426 8.46
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 82.434.803.50 148 6.62
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 67.844.610.88 56 5.45
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 44.448.540.34 29 3.57
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 27.617.257.00 32 2.22
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 20.919.443.22 90 1.68
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 12.276.614.34 30 0.99


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 46.410.043.343.05 3 87.54
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.593.444.010.24 7998 4.89
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.267.489.059.37 811 4.28
4. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 457.890.308.56 17 0.86
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 427.120.329.40 509 0.81
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 346.447.313.59 87 0.65
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 148.228.125.01 271 0.28
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 101.532.997.62 220 0.19
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 84.799.756.14 213 0.16
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 56.624.179.64 142 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 46.896.940.388.70 18 88.46
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.320.093.407.10 29 4.38
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.004.868.869.18 5427 3.78
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 433.396.090.06 3 0.82
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 321.586.032.32 783 0.61
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 245.027.107.65 32 0.46
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 172.950.779.75 341 0.33
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 155.952.600.29 175 0.29
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 124.367.068.56 2197 0.23
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 91.709.427.44 18 0.17


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 73.329.654.093.21 60 25.18
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 66.356.256.874.22 29 22.78
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 34.742.818.189.87 22 11.93
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.904.730.923.63 9 9.58
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 17.240.411.117.75 11 5.92
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.540.332.449.00 27 5.68
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.935.305.000.00 1 5.13
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 9.185.578.290.15 29 3.15
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 8.315.869.978.75 12 2.86
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 4.529.667.397.88 3 1.56

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 291.229.737.711.98 248 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 378.379.590.000.00 24 21.14
2. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 241.645.150.000.00 51 13.50
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 228.542.080.000.00 28 12.77
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 189.913.920.000.00 13 10.61
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 183.617.280.000.00 26 10.26
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 163.782.270.000.00 33 9.15
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 149.778.580.000.00 14 8.37
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 100.625.110.000.00 45 5.62
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 55.528.560.000.00 12 3.10
10. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 41.635.451.500.00 31 2.33

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.748.500.000.000.00 287 97.67
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.651.000.000.00 5 0.82
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.800.000.000.00 1 0.55
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.642.660.000.00 7 0.20
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.606.890.000.00 7 0.20
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.500.001.500.00 2 0.20
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.254.000.000.00 2 0.13
8. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 1.176.000.000.00 3 0.07
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.104.500.000.00 1 0.06
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 940.000.000.00 1 0.05