Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2020. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 774.526.828.00 117 33.37
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 438.616.728.00 26 18.90
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 292.595.522.00 210 12.61
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 281.709.110.00 1409 12.14
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 216.191.643.00 1099 9.31
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 115.491.100.00 329 4.98
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 78.137.106.00 1842 3.37
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 25.605.960.00 42 1.10
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 20.604.625.00 249 0.89
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 18.420.500.00 40 0.79

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 685.523.341.00 116 29.54
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 396.707.732.00 69 17.09
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 329.540.631.00 293 14.20
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 248.661.201.00 248 10.71
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 162.281.593.00 1029 6.99
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 92.136.273.00 318 3.97
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 88.116.809.00 782 3.80
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 59.600.623.00 287 2.57
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 58.674.464.00 129 2.53
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 57.509.681.00 297 2.48


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 271.303.360.64 49 31.04
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 239.292.000.00 106 27.38
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 213.405.300.00 1281 24.42
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 108.735.894.00 139 12.44
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 29.694.000.00 68 3.40
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 9.167.474.00 64 1.05
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.773.000.00 1 0.20
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 671.400.00 21 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 262.453.759.06 226 30.03
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 249.683.391.60 5 28.57
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 144.638.972.20 103 16.55
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 53.267.893.92 1135 6.09
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 46.158.990.50 82 5.28
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 43.052.756.88 9 4.93
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 31.075.102.34 14 3.56
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 12.382.925.00 18 1.42
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 7.566.040.00 9 0.87
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 7.226.132.22 28 0.83


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 970.509.399.00 11 62.42
2. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 456.590.108.56 10 29.37
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 55.006.333.06 4 3.54
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 34.012.046.87 1 2.19
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 8.469.094.50 18 0.54
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.884.000.00 5 0.51
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 6.220.611.19 83 0.40
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.594.700.00 230 0.30
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 3.718.478.94 53 0.24
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 2.737.792.00 211 0.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 972.766.274.72 33 62.57
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 456.648.108.56 11 29.37
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 43.504.795.00 3 2.80
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 38.485.493.61 195 2.48
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.000.000.06 1 0.64
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 9.501.821.48 13 0.61
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 7.020.000.00 1 0.45
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.512.438.00 18 0.42
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.125.400.00 38 0.20
10. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 2.658.975.00 206 0.17


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.348.211.127.95 10 17.98
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.184.704.000.00 2 15.96
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.936.591.419.00 14 12.05
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.892.948.772.32 16 11.97
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 6.376.375.268.32 3 11.08
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.784.743.895.00 6 10.05
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.445.036.000.00 1 7.72
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.723.748.600.00 2 2.99
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.698.649.383.19 3 2.95
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.530.564.000.00 1 2.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 57.563.328.473.31 65 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 204.964.520.000.00 8 24.51
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 173.181.240.000.00 11 20.71
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 137.864.510.000.00 11 16.49
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 69.068.570.000.00 9 8.26
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 67.859.130.000.00 11 8.12
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 55.134.150.000.00 12 6.59
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 30.923.660.000.00 7 3.70
8. EUROBANK A.D. (17171178) 27.741.810.000.00 7 3.32
9. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 27.599.560.000.00 9 3.30
10. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 26.203.945.600.00 20 3.13

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 810.000.000.000.00 97 96.87
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.800.000.000.00 1 1.17
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.116.000.000.00 1 0.49
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.642.660.000.00 7 0.44
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.606.890.000.00 7 0.43
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.999.995.600.00 1 0.36
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.078.000.000.00 1 0.13
8. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 568.400.000.00 1 0.07
9. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 392.000.000.00 1 0.05