Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2020. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 71.828.994.00 423 32.08
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 34.411.712.00 75 15.37
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.011.197.00 77 11.62
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 24.928.340.00 5 11.13
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.550.575.00 453 9.63
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 11.612.155.00 11 5.19
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 10.581.100.00 36 4.73
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.931.530.00 36 3.99
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 5.280.428.00 9 2.36
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.979.352.00 1 1.33

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 57.886.083.00 81 25.86
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 43.830.411.00 256 19.58
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 43.686.010.00 63 19.51
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 26.561.056.00 76 11.86
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.802.530.00 43 8.40
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.277.366.00 262 6.82
7. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 5.695.957.00 58 2.54
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.736.574.00 11 2.12
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.018.540.00 3 1.35
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.473.966.00 8 0.66


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 73.692.480.00 58 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 51.313.920.00 26 69.63
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.798.080.00 1 10.58
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 6.429.120.00 2 8.72
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.727.360.00 6 3.70
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.689.920.00 16 3.65
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.945.920.00 3 2.64
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 624.000.00 2 0.85
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 96.000.00 1 0.13
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 68.160.00 1 0.09


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 235.193.024.70 1 80.23
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 25.376.400.00 54 8.66
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.048.900.00 17 5.13
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 9.013.558.00 36 3.07
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 7.275.835.00 1 2.48
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.196.947.97 92 0.41
7. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 42.000.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 235.258.793.96 5 80.25
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.160.000.00 39 4.83
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.317.200.00 2 4.20
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 8.059.377.26 8 2.75
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 7.918.521.51 5 2.70
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 4.835.515.20 12 1.65
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.096.837.25 52 1.40
8. INTERCITY BROKER AD (17421506) 3.573.516.80 14 1.22
9. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 2.086.163.37 5 0.71
10. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 540.191.52 2 0.18


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 14.500.102.000.00 3 34.37
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.242.400.300.00 2 21.91
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.059.645.217.96 4 16.73
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.989.334.737.96 3 14.20
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.193.010.000.00 1 2.83
6. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 994.175.000.00 1 2.36
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 707.895.200.32 2 1.68
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 596.103.600.00 1 1.41
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 514.268.000.00 1 1.22
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 497.087.500.00 1 1.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 42.185.393.425.74 21 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.435.190.000.00 4 42.21
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.832.920.000.00 3 16.67
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 9.016.080.000.00 4 13.87
4. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 8.004.660.000.00 4 12.31
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.678.360.000.00 1 7.20
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.118.910.000.00 1 4.80
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.687.980.000.00 3 2.60
8. MOBI BANKA AD (17138669) 225.900.000.00 1 0.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 65.000.000.000.00 21 100.00