Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2024. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 292.397.273.00 404 27.76
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 239.329.751.00 688 22.73
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 159.049.415.00 147 15.10
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 85.699.102.00 1414 8.14
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 70.665.983.00 77 6.71
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 67.879.542.00 199 6.45
7. TEZORO BROKER AD (17417606) 46.418.456.00 152 4.41
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 45.213.587.00 46 4.29
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 27.406.254.00 230 2.60
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 14.556.280.00 76 1.38

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 450.901.477.00 921 42.81
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 154.669.868.00 6 14.69
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 154.172.384.00 62 14.64
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 75.978.174.00 384 7.21
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 50.977.093.00 1517 4.84
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 47.691.128.00 179 4.53
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 31.696.111.00 74 3.01
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 26.611.934.00 61 2.53
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.809.921.00 76 2.07
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 18.620.062.00 69 1.77


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.712.000.00 9 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 11.440.500.00 2 97.68
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 76.500.00 2 0.65
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 75.000.00 1 0.64
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 46.500.00 2 0.40
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 39.000.00 1 0.33
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 34.500.00 1 0.29


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 484.805.418.00 43 63.93
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 223.367.570.80 2 29.46
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 20.597.423.98 34 2.72
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 11.775.918.00 36 1.55
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.336.524.00 78 0.97
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.689.210.00 2255 0.88
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 902.300.00 507 0.12
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 855.400.00 15 0.11
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 820.000.00 1 0.11
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 660.388.50 2 0.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 386.130.330.56 23 50.92
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 223.367.570.80 2 29.46
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 118.555.411.42 68 15.63
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 11.684.618.00 36 1.54
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.797.800.00 8 1.03
6. INTERCITY BROKER AD (17421506) 5.580.428.00 71 0.74
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.580.784.50 16 0.34
8. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 1.223.410.00 2248 0.16
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 842.000.00 468 0.11
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 352.500.00 4 0.05


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 31.896.291.282.90 29 27.72
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.461.381.913.62 18 17.78
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 15.412.044.220.76 16 13.39
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.050.518.915.30 5 12.21
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.071.735.067.42 23 11.36
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 11.686.691.064.45 5 10.16
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.144.079.948.40 2 2.73
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 2.586.139.527.80 9 2.25
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.494.619.000.00 1 1.30
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 705.157.700.00 1 0.61

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 115.073.223.408.61 112 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 956.962.030.000.00 13 14.59
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 930.817.910.000.00 13 14.19
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 825.495.720.000.00 13 12.58
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 774.563.450.000.00 13 11.81
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 699.904.280.000.00 13 10.67
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 596.000.000.000.00 13 9.09
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 382.700.000.000.00 13 5.83
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 344.184.080.000.00 13 5.25
9. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 240.987.340.000.00 13 3.67
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 207.364.730.000.00 13 3.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 6.559.800.000.000.00 231 100.00